gravel schaduw service

Automatisch proces voor detecteren van dubbele bondsnummers

Afgelopen periode hebben we gemerkt dat er – om verschillende redenen – voor (nieuwe) leden dubbele bondsnummers zijn aangemaakt. Door deze dubbele bondsnummers ervaren leden problemen met bijvoorbeeld het spelen van competitie en inschrijven voor toernooien. 

Om voor nu en in de toekomst deze dubbele bondsnummers sneller samen te voegen heeft de KNLTB een automatisch proces opgesteld. Het proces detecteert dubbele bondsnummers en zorgt ervoor dat de bondsnummers in samenwerking met KNLTB.Club of AllUnited worden samengevoegd. 

Akkoord of bezwaar

Het betreffende lid ontvangt vanuit de KNLTB een e-mail met een voorstel welk bondsnummer te behouden. Het voorstel is gebaseerd op het aantal wedstrijdresultaten, de beste rating en eventueel ranglijstpunten. Het lid krijgt de mogelijkheid om akkoord te gaan met het voorstel of bezwaar te maken.

Wanneer het lid akkoord gaat, dan worden de meest recente persoonsgegevens en alle lidmaatschappen van het lid overgezet naar het te behouden bondsnummer. Tevens wordt er vanuit de KNLTB automatisch een verzoek verzonden aan het ledenadministratiepakket om de wijzigingen over te nemen. Het bondsnummer wat overbodig is geworden komt te vervallen.  

Wanneer het lid bezwaar maakt, dan neemt de ledenservice van de KNLTB contact op met het lid om af te stemmen welke oplossing wel gewenst is.

Ledenadministratie

Als ledenadministrateur hoef je binnen dit proces geen actie te ondernemen. Wel kun je een rol spelen in het voorkomen van dubbele bondsnummers. Meld je een nieuw lid aan en krijg je de melding 'de gegevens komen niet overeen met de bij de bond bekende gegevens'? Neem dan contact op met de KNLTB Ledenservice via 088-1302600 of ledenservice@knltb.nl.