Padel Zuitnl Henk Koster 2020 (253)

Taskforce werkt aan handreiking voor geluid en padel

‘Een praktisch handvat die partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid’

De populariteit van padel neemt onmiskenbaar sterk toe. Steeds meer verenigingen en andere -commerciële- aanbieders hebben ambitie om padelbanen aan te leggen en steeds meer mensen genieten van de sport. Dat brengt natuurlijk veel positieve ontwikkelingen met zich mee. Toch blijkt er ook een keerzijde aan de populariteit van padel te zijn, namelijk de in sommige gevallen ervaren geluidshinder door omwonenden nabij gebouwde padellocaties. Hierover is momenteel, niet in de laatste plaats door berichtgeving in de media, het nodige te doen.

Deze geluidshinder is aanleiding geweest voor het oprichten van een ‘taskforce’. Onder leiding van sportkoepel NOC*NSF vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van belanghebbende partijen (sport, overheid, bouwers, omwonenden, geluid(hinder) specialisten).

Doel

Doel van de taskforce is het opstellen van een heldere handreiking die als leidraad kan dienen bij het beoordelen van nieuwe plannen en kan helpen bij het maken van een juiste afweging (o.a. door gemeenten) over de inpasbaarheid van nieuwe padelbanen en/of locaties. Daarbij dient nadrukkelijk te worden gemeld dat er geen sprake zal zijn van nieuwe normering of regelgeving maar van een praktische handreiking die op basis van de huidige inzichten en consensus met alle partijen is overeengekomen. De ‘nieuwe’ handreiking moet alle betrokkenen meer duidelijkheid geven en dient niet gezien te worden als vervanging van de vigerende wet- en regelgeving.

Huidige status

Deze gesprekken verlopen constructief maar een zorgvuldige uitwerking van een duidelijke handreiking vraagt tijd, mede vanwege de complexiteit van dit ordeningsvraagstuk. Er is inmiddels een concept handreiking met de achterban van alle vertegenwoordigende partijen gedeeld. Daaruit is de nodige feedback opgehaald en besproken binnen de taskforce. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van de praktische handreiking. De taskforce verwacht dat de handreiking eind januari 2023 zal worden gepubliceerd.