Led Verlichting

Compensatie hoge energieprijzen voor verenigingen nodig om sport betaalbaar te houden

Het zal niemand ontgaan zijn: de energiekosten zijn momenteel erg hoog. Ook de KNLTB krijgt veel signalen van verenigingen die zich zorgen maken. Recent onderzoek van de KNLTB geeft aan dat 34% van de tennis- en padelverenigingen een contributieverhoging overweegt vanwege de hoge energiekosten. Het gaat dan om verhogingen tussen de 10 en 20%. Ruim 20% verwacht ook dat meer leden hun lidmaatschap gaan opzeggen vanwege de hoge energiekosten en stijgende contributie. 3% van de verenigingen ziet hun bestaansrecht serieus in gevaar komen.  

De KNLTB deelt deze zorgen uiteraard; daarom hebben wij samen met NOC*NSF en de sport in brede zin een sterke lobby opgezet richting het Kabinet om hier iets aan te doen.  

Wij roepen de minister op om compenserende maatregelen in het leven te roepen, om de financiële gezondheid van verenigingen op peil te houden. Daarmee is een contributieverhoging vanwege de hogere energiekosten mogelijk tegen te houden en blijft het voor hen mogelijk de noodzakelijke investeringen op het gebied van duurzaamheid te doen.  

We spannen ons hier maximaal voor in, maar de uiteindelijke besluitvorming over de energielasten en eventuele compensatie ligt bij de regering. We adviseren verenigingen het probleem ook aan te kaarten bij de lokale politiek, zodat er van alle kanten aandacht voor is. 

Verduurzamen

De KNLTB steekt veel effort in het ondersteunen van onze verenigingen als het gaat om duurzaamheid. We zien het thema duurzaamheid vooral als een kans (milieu- en kostenbesparingen) en laat de verenigingen de potentie zien van duurzaam ondernemen door goede voorbeelden te delen, verenigingen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en hen te ondersteunen bij implementatie.  
Samen met het platform SPORTGROEN en onze partner SportStroom is een gesubsidieerd begeleidingstraject in het leven geroepen. Volgens het laatste onderzoek is iets meer dan 76% van onze verenigingen aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen en is er in veel gevallen ook het nodige gerealiseerd. Ook hebben de KNLTB en SportStroom een onlinecursus Energiecoach ontwikkeld.

Verenigingen kunnen een jaar lang gratis gebruik maken van Grip, het online portal van SportStroom om gedetailleerd inzicht te krijgen in je energieverbruik. Klik hier voor meer informatie.