Informatieplicht energiebesparing verenigingen

Hoge energiekosten – wat kunnen we er aan doen?

Het zal niemand ontgaan zijn: de energiekosten zijn momenteel heel erg hoog. We krijgen bij de KNLTB veel signalen van verenigingen die daar hun zorgen over delen en in hun bestaansrecht worden uitgedaagd. De KNLTB deelt deze zorgen uiteraard; daarom hebben wij als KNLTB samen met NOC*NSF en de sport in brede zin een sterke lobby opgezet richting de regering in Den Haag om hier iets aan te doen. Zie ook de reactie van NOC*NSF op de troonrede tijdens Prinsjesdag. We spannen ons hier maximaal voor in maar de uiteindelijke besluitvorming over de energielasten en eventuele compensatie ligt bij de regering. Wel kunnen we verenigingen adviseren het probleem ook aan te kaarten bij de lokale politiek, zodat er van alle kanten aandacht voor is.

Inzicht in energieverbruik 

Daarnaast hebben we ook tips voor de middellange en lange termijn, met hulp van onze partner SportStroom. Zo mogen verenigingen een jaar lang gratis gebruik maken van Grip, het online portal van SportStroom om gedetailleerd inzicht te krijgen in je energieverbruik. Zie voor meer informatie https://www.sportstroom.nl/grip/. Aanmelden voor Grip kan via dit formulier.

Ook hebben de KNLTB en SportStroom een online cursus Energiecoach ontwikkeld. Toegankelijk voor elke energiecoördinator die een vereniging zou kunnen aanstellen, of een bestuurslid dat werk wil maken van energiebesparing. In de cursus praten we verenigingen bij over de laatste stand van zaken op de energiemarkt en willen we verenigingen informeren over de mogelijkheden die er zijn om zonder al te grote investeringen slimmer met energie om te gaan. De eerste cursus is op woensdag 19 oktober. Aanmelden via onze evenementenkalender.