CCBanVideoVliegendeBal

Vernieuwende aanpak inzet vrijwilligers werpt vruchten af bij De Vliegende Bal

Voldoende vrijwilligers op de been brengen om alle taken op de sportvereniging te kunnen vervullen, het is een thema dat bij vrijwel elke vereniging speelt. Bij SLTC De Vliegende Bal, eerder dit jaar door de KNLTB uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar, was dat niet anders. Door de drukke agenda’s en vele bezigheden van leden was er nog maar beperkte bereidheid om in het bestuur of een commissie van de vereniging te stappen. De Vliegende Bal besloot het volledig anders aan te pakken. De vereniging stapte af van de ‘klassieke’ organisatiestructuur van bestuur en commissies en koos voor een Kernteam met, zoals zij het zelf noemen, een aantal ambassadeurs van de vereniging en daar omheen themagroepen die zich op concrete projecten richten. Minder hiërarchie, meer teamgevoel en duidelijke, veelal tijdelijke taken. En dat werpt zijn vruchten af. De Vliegende Bal gaf onlangs tijdens het Libéma Open in Rosmalen niet voor niks uitleg over hun werkwijze aan andere verenigingen.