gravel schaduw service

Coronaspoedwet vervalt per 1 augustus 2022

De coronaspoedwet vervalt per 1 augustus 2022. Digitaal vergaderen en stemmen is vanaf dan alleen mogelijk als dat in de statuten is vastgelegd. Dat geldt ook voor de hybride vorm, waarbij een deel fysiek aanwezig is en een deel digitaal aanwezig is. Indien de statuten nog niet zijn toegespitst op digitaal stemmen/vergaderen – en deze wens er is bij een vereniging – is het van belang dat de statuten worden aangepast. De statuten dienen ook te worden gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

In onze modelstatuten is de mogelijkheid opgenomen van elektronisch stemmen/vergaderen. Met wijziging van de statuten kunnen verenigingen dus twee vliegen in één klap slaan. Als verenigingen de modelstatuten van de KNLTB overnemen, is het van belang dat deze eerst aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarna dienen deze worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Vanaf het moment dat de akte door de notaris is verlijd, is het mogelijk om geheel of via een hybride vorm digitaal te vergaderen en te stemmen.