Duurzaamheid

Oproep: Meld problemen met stijging van energielasten

In het najaar van 2021 stegen de energieprijzen tot recordhoogten. Die hoge kosten worden sterk voelbaar voor sportclubs. Het toenmalige kabinet zegde compensatie van huishoudens toe, maar geen specifieke compensatie van sportclubs die zelf de kostenstijging moeten dragen.

NOC*NSF verzamelt daarom meldingen van sportclubs die bij hun bond aangeven in de problemen te komen door sterk gestegen energielasten. Doel is inzicht te krijgen in de omvang en mate waarin sportclubs hiermee te maken hebben. Via regionale media sijpelen inmiddels de eerste concrete berichten door.

Indien er sprake is van substantiële lastenstijgingen bij een brede groep sportclubs, dreigt de sport te duur te worden voor delen van onze samenleving. Al in november van het afgelopen jaar heeft NOC*NSF namens de sportbonden bij de politiek gevraagd om aandacht voor de verwachte tariefstijgingen voor sportclubs.

Meldingen van energielasten stijgingen van clubs bij de sportbonden zal NOC*NSF bundelen en onder de aandacht van de Tweede Kamer fracties brengen.

Heeft jouw vereniging ervaringen met gestegen energielasten? Meld dit dan via dit formulier rechtstreeks aan NOC*NSF.

Sportclubs die versneld willen verduurzamen, kunnen terecht op sportnlgroen.nl en/of contact opnemen met onze duurzaamheidspartner SportStroom via www.sportstroom.nl.