Meiden dubbelspel 2021

Hoe vraag je competitie- en leeftijdsdispensatie voor jeugd aan in 2022?

De leeftijd van een jeugdspeler bepaalt voor een groot deel hij of zij kan deelnemen aan wedstrijden. Kinderen ervaren meer plezier als zij spelen op het niveau wat past bij hun leeftijd. Talentvolle spelers hebben uitdaging nodig en komen vaak beter tot hun recht wanneer zij een niveau hoger spelen dan dat de officiële leeftijdsindeling toestaat. Daarnaast zijn er ook jeugdspelers die juist nog niet wedstrijden willen en/of kunnen spelen op het niveau waar ze volgens hun leeftijd in thuishoren. Voor deze jeugdspelers kan vanaf 3 januari 2022 competitie- of leeftijdsdispensatie worden aangevraagd.

Dispensatie vraag je aan wanneer je wedstrijden wil spelen op een ander niveau dan toegestaan is volgens de officiële leeftijdsindeling. Competitiedispensatie is competitie gebonden en dus alleen geldig voor een bepaalde competitie. Leeftijdsdispensatie vraag je aan voor zowel competitie als toernooien. Wanneer een speler leeftijdsdispensatie heeft gekregen voor 2022, is het niet nodig om ook nog competitiedispensatie aan te vragen. Het aanvragen van dispensatie voor alleen toernooien is niet mogelijk. Hieronder lichten we beide dispensaties verder toe.

Competitiedispensatie

Jeugdspelers die competitie willen spelen kunnen deelnemen aan de Tenniskids competitie (Rode, Oranje of Groene competitie) of de KNLTB Junioren competitie (11 t/m 14 jaar en 13 t/m 17 jaar). In deze beide competities mogen altijd meerdere jeugdspelers worden opgesteld die één jaar jonger of ouder zijn dan de vastgestelde leeftijd. Het aanvragen van dispensatie voor de competitie is alleen nodig wanneer er sprake is van één van de onderstaande situaties:

  • je hebt te maken met een talentvolle speler die meer uitdaging nodig heeft door het spelen van competitie op een hoger niveau;
  • een speler is nog niet toe aan het spelen van competitie op een niveau hoger;
  • het compleet maken van een competitieteam;
  • een speler krijgt les op een ander niveau dan dat overeenkomt met de leeftijd, omdat er bijvoorbeeld geen jeugdspelers zijn van de eigen leeftijd of omdat deze speler in een groep met vriendjes tennisles heeft.

Het aanvragen van competitiedispensatie verloopt via de functionaris Tenniskids of Verenigingscompetitieleider. De dispensatie wordt via MijnKNLTB aangevraagd bij de inschrijving voor een betreffende competitie. Bekijk onderstaande handleidingen voor meer info:

Leeftijdsdispensatie

Voor een jeugdspeler die competitie én toernooien op een ander niveau wil spelen dan de officiële leeftijdsindeling toestaat, kan de leraar leeftijdsdispensatie aanvragen. Dit houdt in dat een speler het hele jaar wedstrijden kan spelen op het niveau waarvoor dispensatie is aangevraagd. Spelers die leeftijdsdispensatie krijgen zijn verplicht om het gehele jaar in de betreffende kleur of leeftijdscategorie deel te nemen. Zij kunnen zich dus niet meer inschrijven voor hun oorspronkelijke kleur of leeftijdscategorie. Vanaf 3 januari kan er hier door de leraar een aanvraag worden ingediend.