Typen laptop online

Heb jij de inschrijving in het UBO-register al geregeld?

Sinds 27 september 2020 zijn organisaties, waaronder verenigingen, verplicht om een Ultimate Beneficial Owner (UBO), oftewel de uiteindelijk belanghebbende, in te schrijven in het UBO-register. Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en draagt bij aan het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering. Door UBO’s in te schrijven in het UBO-register help je mee aan het voorkomen van financiële criminaliteit. Elk land binnen de Europese Unie moet een UBO-register bijhouden. In Nederland wordt dit register beheerd door de Kamer van Koophandel (KVK) die alle gegevens volgens de richtlijnen van de privacywetgeving (AVG) verwerkt.

Wie moet je inschrijven?

UBO’s zijn in beginsel personen die voor meer dan 25% gerechtigd zijn tot het vermogen, personen die meer dan 25% stemrecht hebben of personen die feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen hebben. In geval van sportverenigingen is daar echter vaak geen sprake van. Toch zijn ook sportverenigingen verplicht om UBO’s in te schrijven. Dit gebeurt dan niet op basis van een bepaald belang dat zij binnen de vereniging hebben, maar op basis van hun functie als verenigingsbestuurder.

Kan de KVK dan niet gebruik maken van de gegevens die al bij hen bekend zijn? Nee, dat is niet mogelijk. Het UBO-register staat namelijk volledig los van het Handelsregister. Gegevens worden niet overgeheveld van het ene register naar het andere register.

 Wat wordt er van tennis- en/of padelverenigingen verwacht?

Tennis- en/of padelverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (d.w.z. verenigingen die zijn opgericht via een notaris en statuten hebben) zijn verplicht alle personen die als statutair bestuurder staan ingeschreven in het Handelsregister, in te schrijven als UBO in het UBO-register. Deze inschrijving moet vóór 27 maart 2022 zijn gedaan. Degene die binnen de vereniging tekenbevoegd is, is gerechtigd om de UBO-inschrijving te doen. Wees er op bedacht dat wijzigingen in het UBO-register – net als wijzigingen in het Handelsregister – moeten worden doorgegeven aan de KVK. 

Lees hier meer informatie over de UBO-opgave. Meer achtergrondinformatie over UBO vind je hier.