Terrassen open

Word een kantine van NIX

Sport is het leukst als iedereen zich sportief gedraagt. Binnen de lijnen van het veld, maar ook daarbuiten. Nog steeds kunnen veel jongeren onder de 18 alcohol krijgen in de sportkantine. Daarom is het tijd voor verandering. Laten we de lijnen in het veld doortrekken naar de kantine en sportieve gedrag meenemen. Laten we ons gezamenlijk committeren aan de afspraak van NIX: geen alcohol onder de 18 jaar! Wel zo sportief.

Word een club van NIX

Op 6 september wordt de NIX18-campagne in de sport gelanceerd om de naleving op de leeftijdsgrens te verbeteren. Het NIX18-pakket, met ondersteunende materialen is vanaf augustus te bestellen via www.NIX18.nl. Gebruik deze materialen op de club en laat zien dat NIX de afspraak is. Zo weten sporters, ouders, bezoekers en barvrijwilligers dat er geen alcohol onder de 18 jaar wordt geschonken of doorgegeven. Voor het gebruik van NIX18-pakket wordt een leuke winactie opgezet. Hierover volgt later meer informatie.

Afspraak van NIX

Geef met het bestuur van jouw club het goede voorbeeld. Maak richtlijnen hoe je als club met alcohol omgaat en communiceer die binnen de club. Teken de NIX18-belofte en maak daar een mooi moment van. Zo dragen jullie uit dat NIX de afspraak is.

E-learning barvrijwilliger

Een club kan niet bestaan zonder de inzet van haar vrijwilligers. Om clubs te ondersteunen bij de uitvoering van de afspraak van NIX onder 18 en andere facetten van verantwoord alcohol schenken, nodigen we alle barvrijwilligers en bestuurders uit om de gratis E-learning 'Verantwoord alcohol schenken' te volgen en het certificaat te behalen.

Word ook een club van NIX. Bestel het NIX18-pakket via deze link.