Tennisracket op hoofd

Gerichte acties leveren Bastion Baselaar veel nieuwe (jeugd)leden op

Bij tennis- en padelvereniging Bastion Baselaar in Den Bosch besloten ze nog niet zo lang geleden nadrukkelijk in te zetten op ledenwerving en zo een flinke groei van het ledenbestand te bewerkstelligen. Het doel was om na een periode van terugloop van het aantal leden weer de weg naar boven in te slaan. Bastion Baselaar besloot ledenwerving een impuls te geven met enkele gerichte acties, zoals de Zomer Challenge, de Vriendjesmaand en de inzet van Sjors Sportief. Die acties waren succesvol en zorgen er nog steeds voor dat het aantal leden groeit.

“Ongeveer drie jaar geleden zaten we zo rond de 800 leden”, vertelt René Witlox, lid van de Technische Commissie bij Bastion Baselaar. “Dat zijn behoorlijk wat leden, maar is voor ons, een vereniging met tien gravelbanen, vijf binnenbanen én padel, wel de ondergrens. Met verschillende initiatieven zijn we ons gaan richten op ledenwerving.” Ook de uitbreiding van het aantal padelbanen was daarbij een belangrijke stap. In de zomer van 2020 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering een plan goedgekeurd om één tennisbaan op te offeren voor de aanleg van twee nieuwe padelbanen, waardoor de vereniging nu over vier padelbanen beschikt. Dat biedt voor een relatief grote vereniging als Bastion Baselaar veel meer mogelijkheden om mensen kennis te laten maken met padel en met de vereniging, bijvoorbeeld via de Zomer Challenge.

Open Dag en Zomer Challenge, ideale combinatie

Want natuurlijk kon bij de plannen om nieuwe leden te werven de Zomer Challenge niet ontbreken. “Vorig jaar zijn we uiteindelijk vrij laat nog aangehaakt bij de Zomer Challenge en hadden we zestig deelnemers, waarvan ongeveer de helft ook daarna lid bleef. Dit jaar hebben we het beter voorbereid, waardoor zich nu 158 mensen hebben aangemeld voor de Zomer Challenge.” Dat lukte Bastion Baselaar onder andere met de promotiemiddelen die de KNLTB beschikbaar heeft gesteld. Ook plande de vereniging heel slim vlak voor het begin van de Zomer Challenge een open dag, waar zeker 150 tot 200 mensen op af kwamen. Dat bleek een uitstekend moment om mensen kennis te laten maken met de vereniging en met tennis en padel.

In de plannen van Bastion Baselaar om structureel meer leden te krijgen, ligt veel nadruk op de jeugd. Tijdens de open dag waren daarom heel bewust de eerste uren speciaal bedoeld voor potentiële jeugdleden. “We willen zoveel mogelijk jongeren op ons park krijgen en kennis laten maken met tennis en padel, want uiteindelijk begint een gezond ledenbestand bij de jeugd, bij voldoende aanwas. Daarom zijn de tarieven voor een lidmaatschap voor de jeugd ook heel aantrekkelijk. Kinderen tot en met 9 jaar zijn lid voor €33,50 en leden tussen de 10 en de 17 jaar kunnen aansluiten voor €82,50. Bovendien kunnen mensen die zich na 1 juli inschrijven, lid worden voor de helft van de prijs. Bastion Baselaar werkt met een Alles-in-1-lidmaatschap. Kinderen zijn lid en doen mee aan de training, competitie, en jeugdactiviteiten voor één aantrekkelijke prijs.

Instroompartner KNLTB

De aandacht voor de jeugd bij Bastion Baselaar en het belang van nieuwe aanwas, wordt nog eens extra onderstreept door het feit dat de vereniging in Den Bosch, waar de trainingen verzorgd worden door gecertificeerde tennisorganisatie AMJOY Tennis, dit jaar voor het eerst instroompartner is van de KNLTB. Bij deze verenigingen worden regelmatig club-overstijgende trainingen voor jeugd van 7 tot en met 10 jaar georganiseerd. Gedreven kinderen die een net iets hoger niveau halen dan hun leeftijdsgenoten, krijgen met deze aanvullende trainingen een extra uitdaging die bijdraagt aan hun spelplezier. Bovendien biedt het de KNLTB de mogelijkheid talenten in een vroeg stadium in beeld te krijgen.

Verder deed Bastion Baselaar dit jaar enthousiast mee aan de Vriendjesmaand en organiseerde het de Dragon’s Cup. Dat toernooi staat jaarlijks op de kalender en is toegankelijk voor leden en niet-leden tot en met 12 jaar. Ook is Bastion Baselaar aangesloten bij Sjors Sportief, een project waarbij sportaanbieders maximaal twee keer per jaar een kennismakingsactiviteit voor jeugd kunnen organiseren. Het gehele gemeentelijke aanbod van geregistreerde aanbieders komt in een aantrekkelijk boekje. Jeugd kan zich gedurende het jaar inschrijven voor de vele activiteiten die georganiseerd worden. Witlox: “Wij koppelen daar dan bijvoorbeeld zelf drie kennismakingslessen en vervolgens een serie van tien lessen aan, tegen een speciaal tarief. In 2020 hadden we zestig kinderen waarvan er dertig lid werden.”

Indrukwekkend resultaat

Alle inzet op het gebied van ledenwerving heeft zijn uitwerking niet gemist. “Twee jaar geleden hadden we 125 jeugdleden en nu zijn dat er 230”, zegt Witlox met gepaste trots. “En als het lukt om weer een behoorlijk deel van de deelnemers aan de Zomer Challenge langer aan de vereniging te binden, kunnen we na de zomer uitkomen op ongeveer 1.250 leden in totaal.” Bovendien blikt Bastion Baselaar ook vooruit naar volgend seizoen. “We willen meer gaan inzetten op Tenniskids@school en willen graag in samenwerking met andere verenigingen in Den Bosch een scholentoernooi opzetten, zoals enkele jaren geleden gebeurde in Eindhoven.”