Meisje in de hitte water

Statiegeld kleine flessen: zamel ze in en draag bij aan de clubkas!

Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Concreet betekent het dat er na die datum 15 cent statiegeld zit op alle plastic flessen kleiner dan een liter. Dat is relevant voor veel sport- en dus ook tennis- en padelverenigingen, omdat een groot deel water en frisdrank in deze flessen in het assortiment zit van de sportkantine. Verenigingen zijn niet verplicht de flessen in te nemen en statiegeld te betalen, ze vallen onder de zogenoemde vrijwillige innamepunten. Om toch te stimuleren dat flessen op verenigingen zoveel mogelijk worden ingezameld, is er een speciale actie vanuit Statiegeld Nederland, waarbij de opbrengst van de ingeleverde flessen naar de vereniging gaat.  

Omdat veel verenigingen plastic flesjes verkopen, kunnen ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan afvalvermindering en – scheiding, wat uiteindelijk het milieu ten goede komt. Steeds meer verenigingen geven bovendien aan stappen te willen zetten op dit terrein. Om het verenigingen zo makkelijk mogelijk te maken, wordt als onderdeel van de actie een inzamelcontainer geplaatst op het sportterrein waar de flesjes achtergelaten kunnen worden. Je ontvangt de container en een informatiepakket van Statiegeld Nederland nadat je je via deze link hebt geregistreerd als inzamelpunt.

Ook na de inzameling werkt de actie simpel. Je kunt de flessen verpakken in speciale tassen die jouw leverancier voor de kantine beschikbaar heeft. De tassen worden afgesloten met een sluitstrip met barcode. Die code correspondeert met jouw vereniging, zodat Statiegeld Nederland weet waar de opbrengst heen moet. Als de leverancier producten komt afleveren, neemt hij de zak(ken) in. Het is natuurlijk leuk om met jouw leden alvast na te denken over eventuele bestemmingen voor het geld. Vaak motiveert dat ook om veel flessen in te zamelen.

Op zoek naar meer informatie over de actie? In dit document vind je alle details.