Bal stuitert gravel schaduw dunlop

Park Hoeven vindt stijgende lijn na samenwerking met nieuwe tennisschool

De tennisleraar is een belangrijk persoon op de tennis- en/of padelvereniging en niet alleen om mensen de technische kneepjes van de sport bij te brengen. Het is inmiddels vaak benoemd, de leraar kan een belangrijke motiverende, enthousiasmerende en bindende factor op de vereniging zijn. Bij Park Hoeven in het Brabantse Uden hebben ze dat de afgelopen vier jaar nadrukkelijk gemerkt. In 2017 startte de vereniging de samenwerking met tennisschool Joffe van der Heijden Tennis. Samen hebben ze energie gestoken in initiatieven en activiteiten om leden te werven en te behouden, met resultaat. In vier jaar tijd is het ledenaantal met een kleine 200 spelers gegroeid, naar ruim 800.

Sinds januari is Yvonne Kooijmans voorzitter bij Park Hoeven. Ze was echter al jaren secretaris en zag dus ook van dichtbij hoe Park Hoeven koos voor een nieuwe koers, die zijn oorsprong vond in een nieuw beleidsplan. Het was de basis van een voornemen van de vereniging om na een terugloop van het aantal leden weer de weg naar boven in te slaan. Mede daarom werd afscheid genomen van de toenmalige tennisleraar. “Waar we veertien jaar heel prettig mee hebben samengewerkt hoor”, zegt Kooijmans. “Maar we liepen een beetje vast, de jeu was eruit.”

Een warm bad voor de trainer

Breken met de tennisleraar viel de vereniging zwaar. Veel jeugd had een band met de trainer en dat gold ook voor ouders. “Al zagen ook zij dat het allemaal wat was ingezakt.” Park Hoeven ging de samenwerking aan met Joffe van der Heijden Tennis, een relatief kleine tennisschool uit Wijchen, onder leiding van tennisleraar Joffe van der Heijden. “Vanuit Joffe en zijn tennisschool was de blik direct naar voren gericht, er was een plan, visie”, blikt Kooijmans terug. “Bovendien was de samenwerking een echte win-win-situatie. Hij had een goed plan en wij hadden als redelijk grote vereniging de middelen en de vrijwilligers om het uit te voeren. In die zin waren wij voor de nieuwe tennisschool echt een warm bad.”

Koffietennis en -padel

Dat plan bestaat niet zomaar uit een activiteit hier en daar, maar uit een kalender voor het hele seizoen met evenementen om nieuwe leden te werven en bestaande leden aan de verenging te binden. Programma’s, werkwijze, de rol van de trainer daarbij, het werd op papier gezet in een totaalplan. Het was precies wat Park Hoeven zocht. Of zoals de toenmalige voorzitter het omschreef: “Er is behoefte aan een tennisschool die een duidelijke bijdrage aan de activiteiten van de vereniging kan leveren en met een goed organiserend vermogen.”  

Deels werd door de tennisschool voortgeborduurd op bestaande activiteiten van de vereniging, maar er werden net zo goed nieuwe  initiatieven ontplooid, zoals Koffietennis- en -padel. Kooijmans: “Wij hadden al wel een introductielidmaatschap, waarbij je vijftien of twintig lessen volgde en deze periode vrij tennis mag spelen. Als je daarna verder wilt gaan, word je lid. Zo spaar je ongeveer een haf jaartje contributie uit. Met Koffietennis en -padel kunnen mensen in de zomermaanden op zondagochtend tegen een kleine vergoeding vrijblijvend komen tennissen of padellen, om (weer) te merken of de sport iets voor ze is. Daar komen elke keer zo’n zeventig mensen op af. Wie daarna door wil, is tot het einde van het jaar gratis lid, maar met toezegging vanaf januari betalend lid te worden.

‘Je moet hem eerder afremmen dan aanjagen’

Eenmaal gestart is ook de tomeloze energie van de tennisleraar een belangrijk element voor het slagen van een activiteit bij Park Hoeven. “Bij de organisatie van Pieten Tennis in de sinterklaasperiode bijvoorbeeld, zit hij er altijd bovenop om nog een keer dat appje te sturen om kinderen op te roepen mee te doen en roept hij het ook bij elke training. En het feit dat hij zelf deelneemt aan toernooien en deel uitmaakt van een competitieteam dat weer echt op niveau meedoet, motiveert anderen en trekt toch veel nieuwsgierige mensen naar de vereniging. Padel is ook een goed voorbeeld. Nog voordat wij padelbanen hadden, had hij de juiste licentie om les te geven al, ook omdat hij dat zelf graag wil.”

Goede organisatie

Met die instelling is Van der Heijden de juiste man op de juiste plaats, want hij ging vier jaar geleden een samenwerking aan met een vereniging die zelf ook grote ambities had en daarom hard werkte om de organisatie goed neer te zetten. Kooijmans: “We hebben al enige tijd een goed en voltallig bestuur en ook zijn de verschillende commissies goed bezet. Zo hebben we een commissie Training en Competitie, en een jeugdcommissie, waar Joffe natuurlijk veel mee te maken heeft en bijvoorbeeld ook een recreatiecommissie, waar ook alle evenementen zoals toernooien onder vallen. Joffe haakt daar makkelijk bij aan, weet de mensen makkelijk te vinden.”

Wil je op jouw vereniging ook de vruchten plukken van goede samenwerking tussen bestuur en leraar? Ga dan vooral met elkaar in gesprek en kijk hoe je plannen kunt maken die voor beide waardevol zijn. Tijdens de KNLTB Digitale Congresweek in maart en in het E-zine dat kort daarna verscheen, draaide veel om de samenwerking tussen de vereniging en de leraar.