Inspireer de politieke partijen in jouw gemeente: “Met Sport en Bewegen naar een energieke en gezonde gemeente”

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om lokale politieke partijen te inspireren met de kracht van sport en bewegen is de brochure “Met Sport en Bewegen naar een energieke en gezonde gemeente” uitgegeven. In deze brochure worden negen thema’s vanuit de sport gekoppeld aan het sociale, ruimtelijke en economische beleidsdomein van gemeenten. Een integrale benadering waarbij iedere investering in sport en bewegen bijdraagt aan de energie en gezondheid van de inwoners van een gemeente.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook voor de sport een belangrijk moment, want de keuzes die de nieuwe gemeentebesturen maken beïnvloeden direct de wijze waarop inwoners kunnen sporten en bewegen. Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen heeft de sport- en beweegsector de handen ineengeslagen en de sportcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen opgestart. Met de hulp van lokale sportcampagneteams laten we politieke partijen in zoveel mogelijk gemeenten de kracht van sport en bewegen zien.

Met deze brochure en de andere informatie op www.sportcampagne.nl gaan lokale campagneteams in gesprek met de politieke partijen in hun gemeenten. Op deze manier komen politieke partijen meer te weten over de sport en bewegen en kunnen zij inspiratie opdoen voor hun verkiezingsprogramma en komende verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.   

De brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen is samen met sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en Platform Ondernemende Sportaanbieders opgesteld. Ook Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut zijn als kennispartners nauw betrokken bij deze publicatie.