Financieel rekenmachine berekenen documenten

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, heeft jouw vereniging het al geregeld?

Zoals eerder aangekondigd, treedt op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De overheid wil via deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. Simpel gezegd worden met de WBTR de regels voor bestuur en toezicht, zoals deze al bestaan voor BV’s en NV’s, ook van toepassing verklaard op andere rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen.

Zo zijn bestuurders nu op grond van de wet verplicht tot een behoorlijke vervulling van hun taak. Voldoet een bestuurder hier niet aan en blijkt dit een belangrijke oorzaak te zijn van een faillissement, dan kan hij/zij sneller dan voorheen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

En zo brengt de WBTR nog meer wijzigingen met zich mee die verenigingen beter beogen te beschermen tegen onbehoorlijk bestuur. Meer informatie over deze wijzigingen vind je hier.

Om verenigingen te ondersteunen in het implementeren van de nieuwe wetgeving stelt de KNLTB een overzichtelijk stappenplan beschikbaar. Kortgezegd houdt dit stappenplan in:

  • Maak een keuze over de inrichting van de vereniging
  • Wijzig je statuten
  • Tref maatregelen in de praktijk

Klik hier om meer te weten te komen over dit stappenplan. Lopen bestuurders met de komst van de WBTR dan nu meer risico? Nee, zeker niet. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je de vereniging goed bestuurt. Zet daarom de WBTR als agendapunt op de bestuursvergadering, pas tijdig de statuten aan en tref zo nodig aanvullende maatregelen.