Financieel rekenmachine berekenen documenten

Rotterdamse verenigingen slaan handen ineen, kostendekkende huur fors omlaag

Het was tennisverenigingen in Rotterdam al jaren een doorn in het oog. De kostendekkende huur die zij betaalden aan de gemeente, lag veel hoger dan bij andere populaire sporten als voetbal en hockey. LTC Hoogvliet en TV Zalmplaat spraken er al in 2013 hun zorg over uit. Veel veranderde er destijds niet, maar eind 2019 was voor LTC Hoogvliet de maat vol. Als onderdeel van meerdere initiatieven van Rotterdamse verenigingen om tennis in de stad naar een hoger plan te tillen, werd een plan gemaakt om de hoogte van de kostendekkende huur van tennis- en padelverenigingen aan te vechten. De op zijn post teruggekeerde voorzitter Theo op ten Berg van Hoogvliet ging voorop in de strijd. En met succes.

De kostendekkende huur, die niet te vergelijken is met commerciële huurprijzen maar waarbij alleen alle kostenposten voor de gemeente zoals beheer en onderhoud worden berekend, lag dus al jaren veel hoger dan bij andere sporten in Rotterdam. Dat besef was er bij een aantal verenigingen al lang, maar alleen met besef veranderde er weinig. Actie was vereist en de kracht van het collectief bleek daarbij doorslaggevend. Onder leiding van Op ten Berg bepleitten tien tennis- en padelverenigingen begin 2020 dat bij bepaling van de huurprijzen voor sportverenigingen sprake was van rechtsongelijkheid en dat zij toe wilden naar een transparant en eerlijk speelveld ten aanzien van de huren.

Consultatiebijeenkomst

Zoals bij veel initiatieven en processen en deed de coronapandemie het tempo van de ontwikkelingen bepaald geen goed, dit tot ergernis van de verenigingen. Deze keer gaven ze echter niet op en kwam het op 19 oktober dan toch eindelijk tot een consultatiebijeenkomst met alle betrokken tennisverenigingen in Rotterdam, in aanwezigheid van Rotterdam Sportsupport, het Sportbedrijf en de KNLTB. De bijeenkomst, gefaciliteerd door de gemeente Rotterdam, was in eerste instantie bedoeld om te horen wat er precies speelt bij verenigingen, om vervolgens gezamenlijk enkele concrete doelen te stellen.

Spijkers met koppen

Met een vertegenwoordiging van de verenigingen werd vervolgens in kleiner comité gesproken met de Wethouder Sport, waarna al snel spijkers met koppen konden worden geslagen. “Alle complimenten voor de Wethouder”, blikt Theo op ten Berg tevreden terug. “Hij heeft onze klachten serieus bekeken en aangegeven dat voor alle tennisclubs die met de kostendekkende huren te maken hebben, het tarief met 50 procent wordt verlaagd. Bovendien wordt het huursysteem transparant gemaakt.”

Meer tennissers in Rotterdam

Zo is er in jaar tijd heel veel bereikt. En daar stopt de dadendrang van de Rotterdamse verenigingen niet. Rotterdam Sportsupport heeft dit jaar een Actieplan Tennis opgesteld. Het aantal tennissers blijft in Rotterdam wat achter ten opzichte van de andere grote steden en daar moet verandering in komen. Gezamenlijk de Rotterdamse tennis- en padelverenigingen nog vitaler en toekomstbestendiger maken, dat is de doelstelling. Een eerste vereiste is dan dat de tennis- en padelsport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Momenteel wordt gewerkt aan plannen om hier concreet invulling aan te geven, maar de samenwerking in Rotterdam is een feit en met verlaging van de huur is er een eerste klinkend resultaat behaald. Dat is iets om trots op te zijn, weet Op ten Berg. “Het heeft lang geduurd, maar de aanhouder wint.”