HK200529 398

Update over open toernooien, NRT's en KNLTB Junioren Tour

Heerlijk, we mogen weer tennissen! Ook sportkantines mogen waarschijnlijk open vanaf 1 juli. Zo gaan we steeds meer terug naar 'normaal'. De volgende stap zijn officiële wedstrijden. Eerder was de KNLTB genoodzaakt om, als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, alle open toernooien (tennis en padel) en NRT's te annuleren tot en met 2 augustus en de KNLTB Junioren Tour tot 20 juli. Hoe ziet de situatie er nu uit?

Momenteel wordt er druk gelobbyd in Den Haag en zijn er diverse gesprekken tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF en de verschillende sportbonden over mogelijke versoepelingen voor het spelen van cluboverstijgende wedstrijden, want officiële wedstrijden zijn tot 1 september vooralsnog niet toegestaan. We verwachten dat hierover tijdens de officiële persconferentie op woensdag 24 juni meer duidelijkheid gegeven wordt.

Omdat de KNLTB wil anticiperen op de mogelijke versoepelingen met betrekking tot officiële wedstrijden nemen we uiterlijk begin juli de beslissing over de open toernooien en NRT's na 2 augustus en de Junioren Tour na 19 juli. We hebben de intentie om de Junioren Tour vanaf 20 juli en de open toernooien en NRT's vanaf 3 augustus op te starten.

Mochten we kunnen starten met het spelen van toernooien dan zal waarschijnlijk de anderhalvemeter-regel, op of naast de baan, nog van kracht zijn. Hier zullen alle betrokken partijen, zoals de KNLTB, de verenigingen en de spelers op moeten anticiperen. Met elkaar moeten we voorkomen dat de druk op de parken tijdens toernooien te groot is en de anderhalvemeter in het gedrang komt. 

NJK & KNLTB Junioren Tour

De KNLTB heeft de intentie om de Nationale Junioren Kampioenschappen (NJK) in Hilversum door te laten gaan, in de weken waarin ze gepland staan, binnen de geldende richtlijnen en in nauw overleg met NOC*NSF, de gemeente Hilversum en Tulip Tennis Center. Gezien de gereguleerde deelnemersaantallen en de heldere richtlijnen waarbinnen de NJK, maar ook de Junioren Tour toernooien gespeeld worden, zijn deze toernooien bij uitstek geschikt als proeftuin voor de verdere opstart van toernooien. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van de spelers en een ieder die betrokken is bij de organisatie van deze toernooien voorop. De mogelijke versoepelingen van de overheid moeten duidelijkheid geven of de NJK en de KNLTB Junioren Tour ook daadwerkelijk doorgaan. 

Wat kun je als toernooiorganisatie doen?

Wanneer het door eventuele versoepelingen mogelijk wordt om toernooien te organiseren dan zullen verenigingen een inventarisatie moeten doen in hoeverre de anderhalvemeter-regel toepasbaar is tijdens het toernooi op hun park en in het clubhuis. Denk dus met elkaar, eventueel samen met het bestuur, na over welke mogelijkheden jouw vereniging een toernooi te organiseren binnen de anderhalvemetersamenleving. 

Hieronder vind je een aantal praktische tips hoe je creatief kunt kijken naar de organisatie van een open toernooi binnen de anderhalvemetersamenleving op jouw vereniging: 

  • Organiseer open toernooien op tijd. Op deze manier is de drukte op het park beter te reguleren en kan je spelers beter spreiden. Speel hierbij wedstrijden van één uur en tel de games door;
  • Het is mogelijk om tijdens het toernooi om twee gewonnen sets te spelen, maar dan dien je wel rekening te houden met een ruimere planning (minimaal 2 uur);
  • Gebruik voor spreiding van de spelers een variabele planning. Plan niet alle wedstrijden op hetzelfde starttijdstip; 
  • Maak standaard gebruik van de hal, dus niet alleen als uitwijkmogelijkheid;
  • Breid het terras uit met algemene ruimtes in en om het park (evt. stuk parkeerplaats inrichten als terras);
  • Vraag spelers om zoveel mogelijk op de fiets te komen; carpoolen beperken.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over toernooien en alle andere vragen rondom tennis en het coronavirus.