Jongens dubbel backhand gravel

KNLTB Competitie 2020 in de 1.5 meter samenleving: Hoe organiseer ik dat?

De KNLTB Competitie 2020 zal begin september starten, als de maatregelen van het kabinet het tegen die tijd toelaten. Op 20 mei j.l. ontvingen VCL’s deze e-mail en de functionarissen Tenniskids deze e-mail met alle informatie over deze competitie. 

Jaarlijks doen er zo'n 200.000 spelers mee aan de competitie. Naast het wedstrijdelement heeft competitie spelen nog een extra dimensie: het zorgt voor veel sfeer en gezelligheid. Niet gek dus dat de competitie door veel tennissers en padellers als hoogtepunt van het seizoen wordt beschouwd. Tennis en padel zijn leuker als je wedstrijden speelt! We hopen dan ook dat zoveel mogelijk teams aan de KNLTB Competitie 2020 in september meedoen.

Maar we willen natuurlijk realistisch zijn en zoals het er nu naar uitziet zal de anderhalvemeter-regel ook in september, op of naast de baan, nog van kracht zijn. Hier zullen alle betrokken partijen, zoals de KNLTB, de verenigingen en de spelers op moeten anticiperen. We willen met elkaar voorkomen dat de druk op de parken tijdens de competitie te groot is en de anderhalvemeter in het gedrang komt.

Verenigingen en de KNLTB hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de competitie in de anderhalvemetersamenleving. Om de druk op de parken te reguleren en zo te kunnen voldoen aan de anderhalvemeter-regel heeft de KNLTB voor de KNLTB Competitie 2020 alvast de volgende maatregelen getroffen: 

1. Op tijd spelen tijdens alle avondcompetities (m.u.v. padel)

Om de spreiding van spelers in avondcompetities te vereenvoudigen, worden alle avondcompetities van de KNLTB Competitie 2020 op tijd gespeeld. Dit betekent dat er per partij één uur getennist wordt en de games worden doorgeteld. Na een uur stopt de partij (en wordt de rally niet afgespeeld). De verkregen stand in games op dat moment is de eindstand van de partij. Een gelijkspel behoort dus ook tot één van de mogelijkheden. Dit geldt niet voor de padelcompetitie.

2. Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden

Om tegen te gaan dat bij slecht weer het clubhuis volstroomt en er niet voldaan kan worden aan de anderhalvemeter-regel, hebben wij voor de KNLTB Competitie 2020 besloten dat het niet verplicht is om bij slecht weer 2 uur (1 uur bij avondcompetities) te wachten. De VCL van de thuisspelende vereniging kan bij slecht weer, tennis- en padelwedstrijden van de KNLTB Competitie 2020 staken of afgelasten en verplaatsen naar uiterlijk de eerstvolgende inhaaldag. 

Daarnaast houdt de KNLTB de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we daar op organisatorisch vlak tijdig op kunnen anticiperen, eventueel met aanvullende aangepaste maatregelen. Mocht dit nodig zijn, dan zullen we alle betrokkenen hier tijdig over informeren. 

Wat kunnen verenigingen doen?

Voor verenigingen is het van belang dat ze een inventarisatie doen in hoeverre de anderhalvemeter- regel toepasbaar is tijdens de competitie op hun park en in het clubhuis. Denk dus met elkaar, eventueel samen met het bestuur, na over welke mogelijkheden jouw vereniging heeft om de teams te spreiden (variabele aanvangstijden, creatief gebruik clubhuis en overige ruimtes op het park).

Hieronder vind je een aantal praktische tips hoe je creatief kan kijken naar de organisatie van de KNLTB Competitie 2020 binnen de anderhalvemetersamenleving op jouw vereniging:

  • Gebruik variabele aanvangstijden (ook in avondcompetities tussen 19.00 uur - 20.00 uur)
  • Door de wedstrijden in de avondcompetities om 19.00 uur en 20.00 uur te laten aanvangen kan er gespeeld worden in tijdsblokken: de ronde die om 19.00 uur begint, speelt van 19-20 uur en van 21-22 uur. De ronde die om 20.00 uur begint, speelt van 20-21 uur en van 22-23 uur. Hierdoor kan de drukte in het clubhuis worden gereguleerd
  • Standaard gebruikmaken van de hal, dus niet alleen als uitwijkmogelijkheid
  • Terras uitbreiden met algemene ruimtes in en om het park (evt. stuk parkeerplaats inrichten als terras) 
  • Spelers vragen zoveel mogelijk op de fiets te komen; carpoolen beperken
  • Denk aan aangepaste rituelen rondom taart, borrel en andere gezelligheid

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over de verplaatsing van de competitie naar het najaar en alle andere vragen rondom tennis en het coronavirus.