Corona Proof Tennisvereniging Def

Onderzoek: vertrouwen bij tennisverenigingen in coronacrisis, maar zeker ook zorgen

 

Zo maakt van de ondervraagde bestuurders van tennisverenigingen 67 procent zich in het algemeen zorgen of ernstige zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Verder verwacht bijna de helft (49%) van de tennisverenigingen een tekort op de jaarrekening van 2020 en zegt maar liefst 98 procent dit gat te moeten dichten uit het eigen vermogen. Met alle gevolgen die dat wellicht ook op de langere termijn heeft voor de vereniging. Ook is voor 50 procent het behouden en werven van sponsors moeilijker geworden als gevolg van de crisis. Door de moeilijkheden geeft 65 procent van de tennisverenigingen aan de ondersteuning vanuit de overheid in mindere of meerdere mate nodig te hebben om te overleven.

Veerkracht

Maar tennisverenigingen zien dus ook lichtpuntjes. Zo zag een groot aantal tennisverenigingen het ledenaantal het afgelopen jaar stijgen en acht een grote meerderheid van de tennisverenigingen zichzelf veerkrachtig genoeg om de crisis te overleven. Dat laatste percentage ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld over alle sporten. Het werd de deelnemende verenigingen letterlijk als stelling voorgelegd in het onderzoek: onze vereniging is voldoende veerkrachtig om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. Van de tennisverenigingen bevestigt 72 procent dit grotendeels of helemaal, terwijl dit percentage sportbreed 66 procent bedraagt.

Verder is bij 41 procent van de ondervraagde tennisverenigingen tussen september 2019 en september 2020 het ledenaantal gestegen. Tennis bleek bijvoorbeeld een uitstekende optie voor mensen die door de coronacrisis andere sporten maar beperkt konden beoefenen, ook een belangrijke reden voor het grote succes van het tijdelijke lidmaatschap van de Zomer Challenge. Velen ontdekten de sport op deze manier. Bij 16 procent van de tennisverenigingen daalde het ledenaantal. Gemiddeld over alle sporten het is ledenaantal bij 31 procent van de verenigingen teruggelopen.

De ondersteuning vanuit de overheid is beschikbaar in de vorm van verschillende financiële regelingen. Bekijk hier alle beschikbare regelingen en controleer of je geen beschikbare steun over het hoofd ziet.