Duurzaamheid Zonnepanelen

Verduurzaming van de accommodatie, volg de webinars!

 

Het zijn geen makkelijke tijden voor sportverenigingen. Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding ervan te beperken, hebben voor veel verenigingen aanzienlijke financiële gevolgen. Veel vaste lasten lopen nu eenmaal door, terwijl de omzet flink is gedaald. Bovendien zullen de energiekosten de komende jaren alleen maar stijgen. Daarom hebben de KNLTB, de KNHB en het KNKV de handen ineengeslagen. In samenwerking met SportStroom bieden de drie bonden in de vorm van een serie van drie webinars objectieve kennis aan voor verenigingen over verduurzaming van de accommodatie, onder het motto: ‘Verduurzaam je accommodatie en begin met besparen!’

In de drie webinars staat het gratis begeleidingstraject vanuit NOC*NSF centraal om sportverenigingen te helpen bij het verduurzamen van de accommodatie. Dit begeleidingstraject biedt het ministerie van VWS in ieder geval tot 1 juli 2021 kosteloos aan, waarbij geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Bij dit traject zijn landelijke experts betrokken die maatwerk per accommodatie kunnen leveren. Het gehele project heeft een even uitdagende als duidelijke doelstelling: 40% reductie op de stroomkosten en 10% reductie op de gaskosten. Dus meld je aan!

De webinars
Door middel van de drie webinars zorgen de KNLTB, de KNHB en het KNKV dat je van A tot Z wordt bijgepraat over de inhoud van het begeleidingstraject en meer inzicht krijgt in het gebruik van zonnepanelen, LED-verlichting en verduurzamingsmogelijkheden op het gebied van verwarming, isolatie en ventilatie. Uitgangspunt hierbij is dat je objectief geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en er alle ruimte is voor jouw vragen.

Het eerste webinar op donderdag 26 november gaat vooral in op het verduurzamingstraject zelf. Waarom zou je er juist nu mee aan de slag gaan, hoe gaat het traject precies in zijn werk en welke financieringsopties zijn er allemaal? Bij dat laatste onderwerp komen onder andere garantstellingen van de Stichting Waarborgfonds Sport, de Sportlening, crowdfunding, ledenobligaties en de BOSA-subsidieregeling (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) ter sprake. In deel 2 en 3 in januari komen vervolgens de verscheidene verduurzamingsmogelijkheden uitgebreid aan de orde, waarbij het tweede webinar vooral draait om zonnepanelen en LED-verlichting en het derde webinar verwarming, isolatie en ventilatie onder de loep neemt. Bovendien kun je de inhoud van de webinars mede zelf bepalen door vooraf je vragen in te dienen.

Het programma voor het aankomende webinar ziet er als volgt uit:

Nummer

Onderwerp

Omschrijving

Datum

Webinar 1

Gratis begeleidingstraject NOC*NSF

+ Financiering en subsidies

  1. Waarom NU aan de slag?
  2. Alles over het gratis begeleidingstraject
  3. Sportlening + Garantstelling
  4. BOSA
  5. Crowdfunding + ledenobligaties

26-11

20.30 uur

 

Webinar 2 en 3, zullen respectievelijk 13 en 20 januari 2021 worden georganiseerd. Webinar 2 zal dieper ingaan op zonnepanelen en LED-verlichting. In webinar 3 zal specifiek, verwarming, isolatie en ventilatie worden behandeld.

Aanmelden
De webinars zijn gratis toegankelijk voor alle bestuurders van tennis- en padel-, hockey- en korfbalverenigingen. Je kunt kiezen voor één of twee specifieke webinars vanwege interesse in bepaalde onderwerpen, maar je kunt je ook voor alle drie tegelijk inschrijven.

Interesse? Meld je dan hier direct aan! Let op, aanmelden gebeurt in de online omgeving van de KNHB. Vervolgens kun je onder de vraag ‘Bij welk type vereniging ben je actief?’ aangeven dat je een tennisvereniging bent, zodat de KNLTB weet hoeveel tennisverenigingen er deelnemen.