Deventer Tennis

Deventer Tennis: samenwerking in het belang van alle verenigingen

“Tennisverenigingen kunnen elkaar beter helpen dan beconcurreren.” Dat klinkt nobel, maar Marco Hetjes, voorzitter van de Stichting Deventer Tennis, zegt het niet zomaar. Hij ziet vrijwel dagelijks hoeveel belang de tennisverenigingen in Deventer hebben bij de hechte onderlinge samenwerking. Deze samenwerking leidde onder andere tot een goed alternatief voor de jaarlijkse Deventer Tennis Kampioenschappen. In plaats van één groot evenement, waren er onder de noemer ‘The Big 5’ vijf kleinere toernooien in Deventer, elke week op een ander park.

Regelmatig overleg
De basis van de hechte samenwerking op tennisgebied in Deventer ligt bij de stichting Deventer Tennis. Deze stichting legt verantwoording af aan de verschillende voorzitters van de verenigingen in Deventer. De voorzitters nemen gezamenlijk zitting in wat zij zelf het Dagelijks Bestuurs Orgaan noemen (DBO). Het positieve effect hiervan is dat de voorzitters regelmatig samen aan tafel zitten. Dit gebeurt in steeds meer regio’s ook via de zogenoemde kringbijeenkomsten.

Zo kwam ook de Deventer Tenniskampioenschappen in dit overleg ter sprake. Deze kampioenschappen, met jaarlijks meer dan 800 deelnemers, hadden in theorie ook dit jaar georganiseerd kunnen worden op de oorspronkelijke manier. “Maar dit toernooi is echter één en al gezelligheid, met een finaleweekend op één park en in dat weekend een grote feestavond. Het leek ons wat veel van het goede in deze tijd. Bovendien zou het karakter van het toernooi ook heel anders zijn. Tijdens het gezamenlijke overleg, kwam één van de voorzitters met het idee om vijf verschillende toernooien te organiseren, achtereenvolgens bij Drijver’s TC, Deventer LTC, TC Colmschate , TC Park Braband en TC De Schapekolk.” Elke vereniging was vervolgens verantwoordelijk voor zijn eigen toernooi, maar de toernooien werden als één programma, gezamenlijk gepromoot. Zo kregen alle verenigingen de kans om in deze tijd wat extra omzet te draaien. Mede door de gezamenlijke promotie van de toernooien, was er veel animo.

Richtlijnen serieus genomen
Toen de knoop was doorgehakt om vijf verschillende toernooien te organiseren en elkaar zó te ondersteunen dat overal een flink aantal deelnemers kwam opdagen, was het tijd om in actie te komen. Uiteraard werd rekening gehouden met de geldende coronaregels. “De verantwoordelijkheid om dit juist uit te voeren lag bij de verenigingen zelf. Elke vereniging had een goed plan en regels als de anderhalve meter, looproutes en handen zoveel mogelijk wassen en desinfecteren, werden heel serieus genomen. En dat geldt ook voor het achterwege laten van handen schudden en zoenen. Het is anders, maar we wennen eraan, we geven elkaar de tennis high-five, met de rackets tegen elkaar. Bovendien zitten de voorzitters in een gezamenlijke app-groep, dan is het makkelijk om elkaar vragen te stellen en te helpen.” Dat bleek vooral aan de vooravond van het toernooi bij TC Colmschate vanuit het kabinet de richtlijnen licht werden aangescherpt. Ineens moesten alle bezoekers met contactgegevens worden geregistreerd, voor eventueel bron- en contactonderzoek. “Toen moest er even worden geïmproviseerd, daar is dan direct contact over. Uiteindelijk was er snel een overzicht dat bezoekers eenvoudig konden invullen.”

Gezamenlijke open dag
De toernooien zijn een succes gebleken. Vrijwel allemaal trekken ze meer dan 200 deelnemers. Het is het resultaat van een samenwerking waarin de verenigingen er oprecht van overtuigd zijn dat de handen ineenslaan hen uiteindelijk allemaal meer biedt dan volledig de eigen weg gaan. “Enkele jaren geleden hebben wij die overtuiging ook op papier gezet en vastgelegd in een convenant. Door samen te werken in het belang van tennis in Deventer, staan wij uiteindelijk allemaal sterker. Dat is de reden dat wij binnenkort ook gezamenlijk één open dag organiseren. We promoten gezamenlijk dat op die dag alle parken open zijn voor potentiële leden.”

Talentontwikkeling
Ten slotte werken de Deventer tennisverenigingen ook samen op het gebied van schooltennis en talentontwikkeling. “Natuurlijk hebben alle verenigingen hun eigen jeugdledenbestand, maar soms hebben kinderen net iets meer talent dan anderen en zijn er op hun eigen club te weinig mogelijkheden om op het juiste niveau te trainen. Daarvoor hebben wij in Deventer de cluboverstijgende trainingen, waarbij kinderen van vergelijkbaar niveau van de verschillende verenigingen samen kunnen trainen. En deze trainingen zijn aanvullend op de trainingen bij de eigen vereniging.” Die groep bestaat gemiddeld uit zo’n veertig kinderen die trainen bij House of Tennis, een door de KNLTB gecertificeerde tennisschool.