Typen laptop online

Maak jouw (digitale) ALV interactief met Sendsteps

Vanwege het coronavirus bestaat de kans dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar digitaal moet plaatsvinden. Om verenigingen te helpen deze digitale ALV zo goed mogelijk te laten verlopen, biedt de KNLTB de mogelijkheid gebruik te maken van Sendsteps, een digitale interactieve tool waarmee gemakkelijk jaarstukken en/of een begroting kan worden vastgesteld. Bovendien is deze tool ook ideaal als straks de ALV weer gewoon ‘fysiek’ kan plaatsvinden.

Dankzij een spoedwet is het mogelijk tot in ieder geval 1 oktober- en wellicht ook daarna, als de wet wordt verlengd - een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren, of om de ALV met vier maanden uit te stellen. Dat is een uitkomst voor verenigingen die juist in deze coronacrisis, de ALV hadden gepland. Met de onvoorspelbaarheid van het coronavirus en de nog steeds geldende maatregelen vanuit de overheid, zoals anderhalve meter afstand houden, is het niet ondenkbaar de naderende ALV’s in het najaar digitaal moeten worden georganiseerd.

Interactie Sendsteps

Sendsteps is een tool die kan helpen de betrokkenheid van de leden te vergroten. Het kan eenvoudig worden toegevoegd aan een PowerPoint-presentatie, zodat leden via de eigen mobiele telefoon, laptop of tablet kunnen stemmen, vragen kunnen stellen of vragenlijsten kunnen invullen. Het kan ook voor een poll gebruikt worden. Dus zowel digitaal als fysiek in het clubhuis. Op deze manier wordt het eenvoudiger de jaarstukken en de begroting goed te keuren of de contributie vast te stellen. Via Sendsteps kunnen de leden aangeven of ze het er mee oneens zijn, of dat er nog vragen zijn. Op deze manier worden de leden betrokken bij de ALV en kunnen ze hun stem laten horen, ook als de vergadering online plaatsvindt.

Wil je als vereniging gebruikmaken van Sendsteps? Geef je dan snel op via jouw Accountmanager of via verenigingsondersteuning@knltb.nl. De eerste verenigingen die zich aanmelden kunnen gratis gebruik maken van deze digitale tool.