Fusie NPB En KNLTB

Fusie tussen KNLTB en NPB afgerond

De Ledenraad van de KNLTB en de ALV van de NPB (Nederlandse Padel Bond) hebben op 1 juli ingestemd met de fusie tussen beide organisaties. Alle padelactiviteiten gaan verder onder de vlag van de KNLTB. Het bundelen van kennis en krachten en een eenduidige dienstverlening zal bijdragen aan de verdere groei van de padelsport in Nederland.

Sinds de NPB en de KNLTB begin november 2019 een gezamenlijke wedstrijdkalender aankondigden zijn de gesprekken tussen beide organisaties geïntensiveerd. Achter de schermen is in werkgroepen hard gewerkt om een fusie tussen beide bonden voor te bereiden. Dit zorgvuldige proces is op 1 juli positief afgerond, doordat zowel de Ledenraad van de KNLTB als de ALV van de NPB akkoord hebben gegeven op de fusie. Bart Keuper was bestuurslid van de NPB en is nu benoemd tot bestuurslid Padel binnen het KNLTB Bondsbestuur om de belangen van padel te behartigen.

Erik Poel, algemeen directeur KNLTB is blij met de fusie. “Dit is echt goed nieuws voor de padelsport. Vanuit één organisatie kunnen we veel krachtiger naar buiten treden en deze dynamische sport nog beter positioneren. De NPB heeft padel vanaf 2011 op de kaart gezet met programma's voor de nationale teams, padelleraren en voorschriften voor de breedtesport. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de NPB en alle vrijwilligers te bedanken voor hun pionierswerk en hun inzet de afgelopen jaren.”

Peter Bruijsten, directeur van de NPB: “'We bundelen de krachten van beide organisaties, de kennis, ervaring en expertise van de NPB en de infrastructuur, innovatie- en marketingkracht van de KNLTB. Dat is goed voor de ontwikkeling van de sport. Er is nu één aanspreekpunt voor padel, iets waar de markt nadrukkelijk om vroeg”.

Groei

In Nederland zijn op dit moment in totaal 177 locaties met 360 padelbanen. Daarvan liggen er 290 bij 140 KNLTB tennisverenigingen en 70 bij commerciële centra. De competitie inschrijving groeide van 450 teams in 2019 naar ruim 700 teams dit voorjaar.

De verwachting is dat er ook in 2020 weer zo’n 40 tot 50 nieuwe speellocaties bijkomen en het aanbod voor de padelspeler groeit. Nieuwe mogelijkheden om de sport laagdrempelig te maken en de financiering ervan verder te bespoedigen komen binnenkort beschikbaar.

Alle padelactiviteiten in Nederland worden nu officieel onder de vlag van de KNLTB voortgezet. De fusie betekent ook dat padel nu door de KNLTB zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigd wordt. De komende weken worden alle betrokken doelgroepen, waaronder spelers, bestuurders, functionarissen, padelleraren en commerciële centra geïnformeerd over de fusie en de voor hen relevante praktische zaken en eventuele wijzigingen.