Meisjes dubbel (1)

Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van pubers?

Ledenbehoud onder jeugd is op zijn minst een uitdaging en dat geldt al helemaal bij jeugdleden in de puberleeftijd. Waarom zijn ze lang niet altijd even meegaand? Wat beweegt ze en hoe waarom maken zij de keuzes die ze maken? Meer kennis over deze onderwerpen geeft tennisverenigingen meer mogelijkheden om in te spelen op de wensen van pubers en iets te bieden wat goed aansluit bij hun belevingswereld. In een kennissessie van kinderpsycholoog Tischa Neve tijdens het afgelopen KNLTB Jaarcongres gaf zij een interessant inkijkje in die belevingswereld en hoe verenigingen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Meedenken

Iedereen pubert, zo luidde een eerste, heldere boodschap van Neve. Het is nu eenmaal voor ieder mens een ontwikkelingsfase, zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel als seksueel. Door hormonen raken het denken en emoties bij pubers uit balans, waardoor ze niet altijd in staat zijn heel rationeel te denken en te handelen. Typische kenmerken van ‘puber-denken’ zijn een behoorlijke behoefte aan beloning en winst op de korte termijn. Hun gedrag, regelmatig bestempeld als lastig en tegendraads, vertonen zij veelal niet bewust. Het is onmacht, geen onwil. Als volwassene bereik je dan over het algemeen het meest door mee te denken, begrip te tonen. Dat werkt beter dan direct oordelen, oplossingen aandragen en een preek geven.

Een aantal concrete gedragsuitingen tijdens de puberteit op een rij:

 • Eindeloze gedachtestroom: vol hoofd
 • Alles vergeten!
 • Alles kritischer bekijken
 • Sterke meningen + Zwart wit denken
 • Grenzen ontdekken en opzoeken 

Een klik onderling

Maar hoe kunnen tennisverenigingen dan hun voordeel doen met deze materie van Tischa Neve? Tijdens de sessie dachten verenigingen actief mee over wat clubs jeugd in de puberleeftijd kunnen bieden. Pubers zoeken ook een zekere veiligheid en daar kun je als vereniging aan tegemoetkomen. Een aanwezige in de zaal deelde mee dat op haar vereniging bij de indeling van groepen voor de Groene competitie iets minder is gelet op spelniveau en wat meer op de eventuele klik die zij onderling hebben, waardoor ze zich toch in een wat prettiger omgeving begeven.

Een aantal andere tips op een rij om pubers iets meer tegemoet te komen:

  • Sluit aan + laat meedenken en geef stem!
  • Zorg voor goed aanspreekpunt binnen de club
  • Geef ze een leuke plek en spullen
  • Organiseer regelmatig iets leuks voor groep
  • Geef concrete complimenten!
  • Stel duidelijke regels en grenzen
  • Geef ze eigen verantwoordelijkheid
  • Verwacht geen medewerking: vraag!

Tennisleraar essentieel

Verder werd gesteld dat kinderen in deze leeftijd enerzijds sturing nodig hebben, maar anderzijds ook een stem willen hebben in beslissingen. De tennisleraar vervult een essentiële rol, daar waren de aanwezigen het wel over eens. De juiste snaar raken bij pubers is een kunst, maar de tennisleraar is bij uitstek in de positie om jeugd op de goede manier te benaderen, de lessen aantrekkelijk en uitdagend te houden en tegemoet te komen aan behoeften.

Verder kwamen ideeën voorbij als het inrichten van een jeugdhonk, zodat pubers zich kunnen terugtrekken en onder elkaar kunnen zijn, en samenwerking tussen meerdere verenigingen, waardoor een leuk evenement of feest voor veel jeugd georganiseerd kan worden.