Vrijwilligers vergadering bespreken binnen clubhuis

Ken jij kandidaten voor het jongerenpanel?

Vanaf februari 2020 kunnen jongeren vrijwillig een maatschappelijke diensttijd (MDT) vervullen. Dit is een nieuw initiatief van het kabinet waarbij jongeren hun eerste werkervaring kunnen opdoen. De jongeren werken in het kader van de MDT minimaal tachtig uur in zes maanden tijd. Tijdens het werken ontdekken jongeren hun talenten, ontplooien ze zich en zorgen ze voor maatschappelijke impact. Op dit moment is de zoektocht gestart naar naar jongeren die gezamenlijk met de sportbonden willen uitwerken hoe de MDT in de sport kan worden ingevoerd.

MDT mogelijk maken in de sport 

Het is de wens van verschillende sportbonden om de MDT ook in de sport mogelijk te maken, zodat jongeren de kans krijgen om werkervaring op te doen bij een sportvereniging en zich hier persoonlijk te ontwikkelen. Voor verenigingen is dit een goede manier om in contact te komen met een grote groep jongeren. Dit kan van waarde zijn omdat het bijvoorbeeld de kijk op vrijwilligerswerk kan vernieuwen. Om de MDT ook in de sport mogelijk te maken, hebben Nevobo, KNLTB, KNVB en KNKV de handen ineengeslagen.  

Jongerenpanel 

De sportbonden gaan samen met een diverse groep jongeren, het jongerenpanel, gezamenlijk uitwerken hoe de MDT in de sport kan worden ingevoerd. Dit jongerenpanel gaat nadenken over vragen als: hoe zou jij begeleid willen worden binnen het MDT traject, wat is jouw advies om jongeren hiervoor te werven, het uitvoeren van een veldonderzoek bij je eigen vereniging en het meehelpen met het ontwikkelen van een wervingscampagne. Het doel is om een jongerenpanel van acht jongeren tussen de 14-30 jaar samen te stellen waarin elke sportbond vertegenwoordigd is.  

Ken jij iemand die zijn/haar leeftijdsgroep en de KNLTB goed vertegenwoordigd en die wellicht wilt meedenken over de uitwerking van dit project? Dan is hij/zij misschien wel de perfecte kandidaat!

Wat verwachten we? 

De maatschappelijke diensttijd is vrijwillig en dat zal deelname in dit jongerenpanel ook zijn. Het project vraagt een wekelijkse tijdsinvestering en maandelijks is er een meeting waarbij het jongerenpanel en de projectgroep samenkomen. De jongere committeert zich van januari t/m mei aan dit project. Daarnaast is er de mogelijkheid tot uitbreiding van een half jaar als de jongere ook mee wil denken en helpen met de organisatie van evenementen en bijeenkomsten. 

Ken jij iemand die zichzelf wilt ontwikkelen, talenten wilt ontdekken, zijn/haar netwerk in de sport vergroten en samen wil werken met de KNVB, KNKV, KNLTB en Nevobo? Laat hem of haar dan voor 20 december een mail versturen met een korte motivatie waarom hij/zij in het jongerenpanel wilt naar: t.withagen@knltb.nl