Heren dubbel service op rechts

Indeling van de KNLTB Najaarscompetitie en de Tenniskids Competitie bekend!

Het is aftellen totdat de KNLTB Najaarscompetitie en de Tenniskids competitie van start gaan. Vandaag is de indeling gepubliceerd. Dit jaar doen er maar liefst 21.023 teams mee, waarvan 14.444 teams aan de Najaarscompetitie Landelijk, 2.577 teams aan de Junioren competitie en 4.002 teams aan de Tenniskids Competitie (Rode, Oranje en Groene competitie). Dat zijn in totaal ruim duizend teams meer dan in 2018. Ook het aantal teams in de padelcompetitie is explosief gestegen.

Informeer de spelers van jouw vereniging

Natuurlijk wil je als VCL ook alle competitiespelers van jouw vereniging op de hoogte brengen van de indeling. Het is voor hen één van de hoogtepunten van het tennisseizoen! Spelers kunnen ook vanaf vandaag de indeling van de KNLTB Najaarscompetitie bekijken op MijnKNLTB of in de ClubApp. Naast de KNLTB Najaarscompetitie start in het najaar ook de Tenniskids competitie. De indeling van de Rode, Oranje en Groene competitie vind je sinds dit jaar ook op MijnKNLTB.

Uitnodigen van teams

Als Verenigingscompetitieleider ben je verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag de bezoekende teams een uitnodiging te sturen via MijnKNLTB. Volg hiervoor het stappenplan uitnodigen teams. Met ingang van dit jaar kan je tijdens het uitnodigen een aanvoerder delegeren om uitslagen in te voeren. De gegevens van de aanvoerder worden dan uit de ledenadministratie overgenomen in de wedstrijddetails. Zijn de gegevens niet meer actueel? Vraag dan de ledenadministrateur om dit aan te passen.

Wijzigingen in het wedstrijdprogramma

Door toevoegingen of terugtrekkingen van teams is het mogelijk dat er de komende weken nog wijzigingen worden doorgevoerd in het wedstrijdprogramma. Alle wijzigingen vanaf 1 september worden per mail aan de Verenigingscompetitieleider doorgegeven. Wijzigingen die vóór deze datum plaatsvinden worden niet per e-mail gecommuniceerd. Controleer daarom tijdig in MijnKNLTB (via uitnodigen) of er nog wedstrijdschema's van jouw teams zijn veranderd.

Koppel de spelers van jouw vereniging aan de teams!

Sinds dit jaar kan je op MijnKNLTB de competitiespelers van jouw vereniging koppelen aan de gepubliceerde teams. Deze handige nieuwe functie heeft voordelen voor zowel VCL's als voor aanvoerders en competitiespelers. De voordelen voor aanvoerders/spelers zijn:

  • Als een speler gekoppeld is aan een team wordt de indeling van dat team automatisch zichtbaar op de homepage van een speler wanneer hij/zij is ingelogd op MijnKNLTB. Hierdoor heeft de speler nog eenvoudiger toegang tot zijn/haar competitie-indeling. Klik hier voor een voorbeeld van de homepage.
  • Als op de eerste speeldag de uitslagen worden ingevoerd zijn de spelers al zichtbaar op MijnKNLTB en hoeven ze niet eerst handmatig te worden gezocht. Dit zorgt ervoor dat de uitslagen sneller en makkelijker door de aanvoerders ingevoerd kunnen worden. Daarnaast zorgt het ook voor een minder grote belasting op de website.

Met deze nieuwe functie hebben VCL's de mogelijkheid om voor de start én tijdens de competitie eenvoudig op één plek alle spelers en teams te beheren. Ga hiervoor in het Dashboard op MijnKNLTB naar 'Teams'. De ploegopgave van de competitie-inschrijving is niet 1-op-1 overgenomen, omdat van sommige verenigingen de ploegopgave niet compleet was of de samenstelling van sommige teams nog gewijzigd is. Alle teams zijn dus nog leeg, waardoor jij de mogelijkheid hebt om al jouw teams samen te stellen en te beheren.

N.B. Zodra een speler is gekoppeld aan een team wordt dat zichtbaar voor alle spelers en verenigingen.

Dispensatie aanvragen

Dispensatie twee keer spelen in één week (voor één vereniging) kan aangevraagd worden op MijnKNLTB (onder ‘Dispensaties’). Vanwege de versoepelde invallersregeling zal het voor veel spelers niet meer nodig zijn om dispensatie aan te vragen. Tijdens het invoeren van een dispensatie twee keer spelen in één week voor één vereniging rekent het systeem op basis van de gemiddelden in de klassenvolgorden automatisch het verschil tussen beiden teams voor je uit. Alleen als de gemiddelden meer dan 2 punten verschillen is het mogelijk dispensatie aan te vragen. De klassenvolgorde is terug te vinden in het wedstrijdbulletin. Gebruik voor het aanvragen van deze dispensatie het stappenplan. Lees het stappenplan aandachtig door, voordat je de dispensatie aanvraagt.

Dispensatie voor het spelen voor twee verenigingen kan via een online formulier aangevraagd worden. Klik hier (verlopen) voor het formulier.

Alle aanvragen voor dispensatie dienen uiterlijk 3 september 2019 te worden ingediend. 

Wedstrijdformulieren

In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het invoeren van uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is tijdens de Voorjaarscompetitie 2019 het wedstrijdformulier vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. Ook in de Najaarscompetitie 2019 zal dit formulier worden gebruikt. Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten voor aanvoerders:

  • De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB. Klik hier voor de belangrijkste wijziging van de meerjaren ledenpas voor deelname aan competitie.
  • De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.
  • De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. 

Eind juli zijn de wedstrijdformulieren per post verstuurd aan de Verenigingscompetitieleiders.

Ten slotte wenst de KNLTB alle Verenigingscompetitieleiders en Tenniskids Functionarissen veel succes met de laatste voorbereidingen voor de competitie. Alle belangrijke informatie over de organisatie van de Najaarscompetitie op jouw vereniging vind je hier.