Lijnen schoonvegen bezem gravel

Renovatie of aanleg tennisbanen: stappenplan geactualiseerd

Om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten genieten van de tennissport, is het van groot belang dat de Nederlandse tennisaccommodaties van een goede kwaliteit zijn. En dus is onder andere tijdige vervanging of renovatie van banen essentieel. Dat is voor tennisverenigingen bepaald geen dagelijkse kost. Want waar begin je, hoe ga je te werk en hoe zorg je dat de nieuwe banen voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen van de KNLTB en NOC*NSF en andere instanties. In de meest recente versie van het Stappenplan Baanaanleg van de KNLTB krijg je praktische uitleg en ondersteuning in elke fase van het proces, zodat je niks over het hoofd ziet en de banen na aanleg aan alle criteria voldoen.

Zo komt in het stappenplan uitvoerig aan de orde welke zaken je moet bespreken en overwegen, hoe de aanbesteding kan worden ingericht en uit welke elementen de totale kosten zijn opgebouwd. Zoals gezegd komt in het stappenplan ook uitvoerig aan bod welke maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit van de banen te borgen. Sterker nog, dat is het uitgangspunt van het stappenplan: het realiseren van tennisbanen die voldoen aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF/KNLTB en die zijn voorzien van een keurmerkcertificaat.

Certificering verplicht

Het certificaat is onderdeel van wat in de Nederlandse sport bekendstaat als het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. Binnen dit systeem werken organisaties samen om de kwaliteit van het aanleggen van sportvloeren en sportaccommodaties te bevorderen en te bewaken. Voor competities en toernooien onder de vlag van de KNLTB is voldoen aan de NOC*NSF-normen en KNLTB-reglementen en dus het verkrijgen van het certificaat zelfs een verplichting. Daardoor zijn clubs beter beschermd.

Ga je op jouw club aan de slag met renovatie of aanleg van banen, gebruik het stappenplan dan vooral zodat je het hele proces stapsgewijs doorloopt, je zaken op een juiste manier regelt en geen belangrijke details over het hoofd ziet. Heb je vragen? Stuur dan een mail aan verenigingsondersteuning@knltb.nl of zoek contact met de KNLTB Accountmanager in jouw regio.