Typen laptop Computer

Belastingdienst gaat intensiever controleren bij verenigingen

Dat de Belastingdienst vanaf dit jaar intensiever gaat controleren of sportverenigingen, en dus ook tennisverenigingen, belastingplichtig zijn, was al langer bekend. Om dit extra kracht bij te zetten is er deze week een pilot gestart waarin de Belastingdienst de eerste duizend verenigingen gaat aanschrijven met het verzoek voor zichzelf na te gaan of ze al dan niet belastingplichtig zijn.

Wellicht valt er een envelop bij jouw vereniging op de mat. Echter, ook als dit niet zo is adviseren we je om te checken of jouw vereniging belastingplichtig is. Dat kan bijvoorbeeld via . Dat kan bijvoorbeeld via de website van de Belastingdienst of via deze link. Mocht jouw vereniging belastingplichtig zijn, dan hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat je belasting moet betalen.

Voor veel verenigingen is het lastig om bepalen of ze belastingplichtig zijn. Desiree Henschen van het Team Stichtingen en verenigingen van de Belastingdienst vindt dat niet zo vreemd: “Besturen van stichtingen en verenigingen realiseren zich over het algemeen niet dat ze mogelijk belastingplichtig zijn. Hun focus en hart ligt bij de sport. Het zijn vrijwilligers die iets goeds willen doen voor de samenleving. Daarnaast is er veel afwisseling en opvolging van bestuursleden. De fiscaliteit heeft in de overdracht meestal weinig prioriteit.”

Eerlijke concurrentiepositie

De Belastingdienst wil graag een eerlijke concurrentiepositie met het bedrijfsleven bevorderen. Daarom wordt deze herbeoordeling van de belastingplicht uitgevoerd. Henschen: “Dat betekent ook voor sportorganisaties dat er een juiste registratie voor de belastingplicht is, en als er aangifte gedaan moet worden, dat dat tijdig, juist en volledig gebeurt.”

Voor tennisverenigingen is het bijvoorbeeld nuttig om te kijken naar de fiscale winst. Als deze in een jaar niet meer bedraagt dan 15.000 euro of als de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren bij elkaar niet meer is dan 75.000 euro, ben je vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ligt de fiscale winst hoger dan deze bedragen, dan moet je wel aangifte doen.