Typen laptop Computer

Subsidieregeling Sportaccommodaties: ook tennismaterialen vallen onder regeling

Het staat zeker omschreven in de volledige tekst van de nieuwe subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’, maar toch weten lang niet alle verenigingen dat het kan: sportmaterialen gesubsidieerd aanschaffen. Nieuwe tennisballen, netten, Tenniskids-materialen, ze vallen onder de regeling, mits je een minimale totaalinvestering van 25.000 euro doet. En er is nog geld beschikbaar in de jaarlijkse pot van 87 miljoen euro. Op 10 mei was er nog een bedrag over van bijna 37 miljoen euro. 

Het minimaal te ontvangen subsidiebedrag is 5.000 euro. Gezien het feit dat de investeringen voor de meeste activiteiten met 20 procent worden gesubsidieerd, is dus een minimale subsidiabele totaalinvestering van 25.000 euro vereist. Dat betekent in de praktijk vrijwel altijd dat het gaat om grotere investeringen in bijvoorbeeld onderhoud of verbouw van de accommodatie, maar je mag meerdere investeringen in hetzelfde jaar wel bij elkaar optellen in één aanvraag. Dan is het dus ook mogelijk tennismaterialen toe te voegen aan de aanvraag.

Overigens is bovenop de genoemde 20 procent nog eens 15 procent (extra) subsidie beschikbaar als je investeert in energiebesparing of duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk(er) maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Dan gaat het om een minimale totaalinvestering van 14.285 euro.

Wil jij met jouw vereniging nog investeringen doen die onder de subsidieregeling vallen? Laat dan geen geld liggen en doe direct de aanvraag! Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen vind je bovendien uitgebreidere informatie over de nieuwe subsidieregeling.