Duurzaamheid Zonnepanelen

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Goed nieuws voor alle tennisverenigingen met zonnepanelen of met plannen om zonnepanelen aan te schaffen: de salderingsregeling is door de Nederlandse overheid verlengd tot ten minste 2023. Daarna wordt de regeling stapsgewijs afgebouwd tot 2031. De regeling zorgt er voor dat de bezitters van zonnepanelen nog meer investeringszekerheid hebben en worden gestimuleerd om zonnepanelen aan te schaffen.

’s Zomers, als de zon volop schijnt, leveren de zonnepanelen meer vermogen op dan er wordt verbruikt. Het overschot dat hierdoor ontstaat, wordt teruggeleverd aan het net. ’s Avonds en ’s winters, als er minder zonuren zijn, wekken de zonnepanelen niks meer op. In die periodes wordt er weer stroom afgenomen van het net. De teruglevering en de afname van stroom mogen in Nederland tegen elkaar weggestreept worden. Dit is kortweg de salderingsregeling. Deze regeling houdt in dat je voor de teruggeleverde stroom evenveel ontvangt als je voor de afgenomen stroom betaalt.

Financieel aantrekkelijk

Het kabinet is nu voornemens om de salderingsregeling tot 2023 voort te zetten. Daarna wordt deze stapje voor stapje afgebouwd tot 2031. Het kabinet verwacht hiermee een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling te realiseren waardoor het voor huishoudens (en dus ook tennisverenigingen) financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen. Het verlengen van de salderingsregeling is nodig om de Nederlandse energietransitie van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie te stimuleren.

Overweeg je voor jouw tennisvereniging ook zonnepanelen? In een eerder artikel op Centrecourt.nl wordt uiteengezet hoe je daar subsidie voor kan aanvragen.