Bal stuitert gravel schaduw dunlop

De tweede Centre Court Magazine van 2019: maak tennis meetbaar!

De zomer is in aantocht, op de Nederlands tennisbanen wordt volop gespeeld en Roland Garros nadert en dus valt ook de tweede editie van Centre Court Magazine alweer op de mat! Een visie op de toekomst, dat is het thema van dit nummer. Met adequate analyses, relevante data en een degelijk plan kun je als tennisvereniging tot in lengte van jaren bloeiend en gezond blijven. Meten is nog altijd weten, dus maak tennis meetbaar! Verder in dit nummer een heldere oproep aan alle tennisverenigingen om hun stem uit te brengen voor de KNLTB Ledenraad.

In deze editie van Centre Court Magazine komt onder andere professor Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en lid van de eerste kamer, aan het woord over ontwikkelingen in onze maatschappij en de specifieke betekenis van sport en met name tennisverenigingen. De snelle veranderingen in de maatschappij ten spijt, blijven de verenigingen de ‘kurk waar de Nederlandse sport op drijft’, zo stelt Schnabel in een interview op de banen van ZTC Shot in Zeist.

Club Analytics

En om die clubs op koers te houden, is er tegenwoordig ook KNLTB Club Analytics. Met dit systeem krijgen verenigingen relatief eenvoudig inzicht in statistieken van hun club. Hoe is het ledenbestand opgebouwd, welke leeftijdscategorieën zijn het sterkst vertegenwoordigd en hoe staat het met de jeugd? Door te weten hoe je ervoor staat, kun je heel gericht beleid ontwikkelen. In een artikel komt nog eens aan de orde welke kansen Club Analytics biedt en hoe je te werk kunt gaan. TCO Leidschendam heeft zelf ondervonden hoe waardevol de statistische analyses zijn. De club gebruikt de gegevens nu om vernieuwing in de organisatie in gang te zetten.  

Terug naar je ‘roots’

Management-consultant Berend Rubingh, geestelijk vader van de Back2Basics-filosofie en schrijver van het boek ‘Back2Basics, de kracht van verenigen’,  laat eveneens zijn gedachten gaan over de toekomst van sport en in het bijzonder tennis en tennisverenigingen. Dat doet hij op bezoek bij LTV Randenbroek in Amersfoort. Daar legt hij uit dat Back2Basics, teruggaan naar de ‘roots’ van je club, niet betekent dat je terug moet naar het verleden. Je moet terug naar de oorsprong van je club, het DNA, de cultuur die jouw vereniging specifiek kenmerkt. Randenbroek blijkt een uitstekend voorbeeld van een tennisclub die koers bepaalt op basis van de eigen cultuur.

Laat je stem horen!

En de KNLTB ledenraadsverkiezingen staan dus voor de deur. In een nieuwe opzet van de verkiezingen als onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing binnen de KNLTB, kunnen tennisverengingen voor het eerst direct invloed hebben op de samenstelling van de Ledenraad. In een artikel een uitleg over de veranderingen, maar ook zeker een oproep om je stem te laten horen!

En verder in dit nummer…

In deze Centre Court Magazine vind je ook: een interview met de Tennisleraar van het jaar van TTV in Teteringen, Beleef het beste, de strategie waarin toptennis de ultieme aanjager is van de gehele tennissport, de waarde van het Dagtoernooi voor TC Daalmeer en het initiatief van de Arnhemse tennisverengingen om samen rookvrij te worden.