G-tennisser uitbundige gewonnen punt

Een groot feest om de G-tennissers van ZLTB te zien spelen

“Tennis moet voor iedereen toegankelijk zijn”, stellen Jelle Boers en Lieneke Vos van ZLTB. En daarom krijgen ook jeugdige tennissers met een beperking de kans om te komen tennissen bij de Zwolse Tennisvereniging. De club krijgt onder meer steun van de Ad Huiberts Stichting: “Het is een groot feest om bij ZLTB te zien hoe de G-tennissers de bal heen en weer slaan met elkaar, en dat ze aan het tennisspelletje zoveel plezier beleven.”

Kennismakingslessen speciaal onderwijs

De eerste groep G-tennissers is ontstaan uit de kennismakingslessen die zijn aangeboden op Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle, een school voor kinderen en jongeren met een verstandelijke-, lichamelijke-, en meervoudige beperking. De lessen waren onderdeel van het Sport Heroes programma. Dit programma moet de leerlingen laten zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Rob Fransen, regionaal projectleider Special Heroes Nederland: “Vanuit verschillende Zwolse sportverenigingen nodigen wij trainers uit om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door de vakdocent van school. Op deze manier proberen wij leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van in dit geval de tennisvereniging.” En het werpt zijn vruchten af. “Ieder jaar weer levert het toch meerdere tennissers op.”

Steun voor verenigingen

Voor sporters met een beperking is het niet altijd even makkelijk om de juiste sport en bijbehorende vereniging te vinden, maar ook voor verenigingen is het niet eenvoudig om een aanbod voor mensen met een beperking te realiseren. Voor die verenigingen is er het provinciale programma Iedereen Actief! Loes Boetes, regio coördinator aangepast sporten: “Met dat programma ondersteunen wij sportaanbieders om toegankelijk te zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.”

Iedereen Actief! ondersteunt sportaanbieders bij het optimaliseren van het sport- en beweegaanbod, deskundigheidsbevordering en maakt ze wegwijs in het netwerk. Boetes: “Sportaanbieders kunnen veel van elkaar leren.” Zo zijn onlangs tennisvereniging ZLTB, de Ad Huiberts Stichting en Iedereen Actief gezamenlijk naar een duikvereniging in de regio gegaan om daar hun ervaringen te delen over G-tennis en aangepast sporten. Een bijzondere en interessante uitwisseling die voor iedereen erg waardevol is gebleken.”

Een groot feest

Een maatje op maat. Die is cruciaal voor G-tennissers. En die maatjes op maat zijn vooral de tennistrainer en begeleiders. Maar ook de club met haar gemeenschapszin en haar tennisbanen in zomer en winter.Voorzitter van de Ad Huiberts Stichting Robert Van Overvest: “Daarom ondersteunen wij initiatieven in de regio Zwolle die door hun focus en extra begeleiding juist ook kinderen met een beperking georganiseerd laten tennissen.” Deze ondersteuning van de Stichting bestaat concreet uit het mogelijk maken van tennisonderwijs, lidmaatschap, lesgeld en leermaterialen. Daardoor kunnen de kosten laag blijven voor zowel de ouders als voor de club.

Met de opbrengsten uit giften en donaties die de Stichting van particulieren, evenementen, verenigingen, bedrijven en instellingen ontvangt, doneert de Stichting tevens aan Spieren voor Spieren, de organisatie die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. “Zo stimuleren en steunen we financieel de training en begeleiding door professionele tennistrainers aan de jeugd in de G-tennisgroepen van tennisvereniging ZLTB. “Het is een groot feest om bij ZLTB te zien hoe de G-tennissers de bal heen en weer slaan met elkaar, en dat ze aan het tennisspelletje zoveel plezier beleven”, vertelt Robert Van Overvest enthousiast. “Onze gezamenlijke ambitie in levende lijve, prachtig dat de samenwerkende partners dit mogelijk maken. Dat smaakt naar meer!”.

Plezier staat voorop

Lieneke Vos, contactpersoon voor G-tennis vanuit vereniging ZLTB, geeft aan dat iedereen die interesse heeft in deelname of meer wil weten bij ZLTB terecht kan. Het belangrijkste doel voor ons als vereniging is dat deze tennissers het naar hun zin hebben en lol hebben in het met elkaar tennis spelen. Zo hebben we in het najaar 2019 een uitwisseling gehad met de G-tennissers uit Kampen en is ons streven om dit jaar samen naar het NK G-tennis in Hilversum te gaan.” Maar ook tijdens de trainingen moet plezier voorop staan, volgens trainer Jelle Boers: “Als trainer moet je per persoon aanvoelen wat wel en niet kan, zodat het voor iedereen leuk is. Plezier hebben staat bij G-tennis voorop.”

Heb je vragen over de samenwerking met Special Heroes of wil je als club samenwerken met een school (speciaal onderwijs) bij jullie in de buurt? Neem dan contact op via g-tennis@knltb.nl of bel naar 088 130 26 00. We helpen je graag!