gravel schaduw service

Rigoureuze verbouwing LTC Naaldwijk bijna klaar

Vorig jaar besloot LTC Naaldwijk de club toekomstbestendig te maken. Het aantal banen werd uitgebreid en de aanleg van twee padelbanen werd gerealiseerd. Ook de kantine en de kleedkamers zijn onder handen genomen. 31 maart wordt het hernieuwde tennispark van LTC Naaldwijk feestelijk geopend.

Ledengroei

Het tennispark van LTC Naaldwijk bestaat inmiddels al 22 jaar. Volgens voorzitter Henk Salome hoog tijd voor een grootscheepse verbouwing. “We hebben de laatste jaren te maken gehad met een enorme groei van leden en van competitieteams. Omdat we niet voldoende capaciteit hadden, hebben we twee jaar lang competitieteams moeten uitloten. En dat willen we natuurlijk zo min mogelijk laten gebeuren.”

Die groei van competitieteams is terug te leiden naar het masterplan van LTC Naaldwijk wat in 2011 is gepresenteerd. Salome: “In 2013 hebben we vervolgens bijvoorbeeld al een indoorhal met vier smashcourtbanen gerealiseerd.” Omdat er in de daaropvolgende jaren zoveel aanwas van nieuwe leden kwam, werd het voor het ambitieuze LTC Naaldwijk noodzakelijk het park nog meer uit te breiden: “We gaan nu naar zestien tennisbanen, waarvan zes gravelbanen. Met die extra gravelbanen hopen we bijvoorbeeld ranglijsttoernooien binnen te kunnen halen.”

Crowdfunding

De leden van LTC Naaldwijk hebben veel vertrouwen in de club. Dat bleek wel uit de geslaagde crowdfundingsactie om de financiering van de verbouwing rond te krijgen. Het idee kwam van een commerciële partij waar Salome gesprekken mee voerde in het voortraject. “Zij hadden het idee om vanuit het oogpunt van maatschappelijk ondernemen een keer zoiets op te zetten.“ Die commerciële partij haakte af, maar Salome wilde alsnog de crowdfundingsactie starten. “We hadden het geld natuurlijk nog steeds wel nodig. Het idee is op een ledenvergadering gedeeld en binnen veertien dagen was er 450 duizend euro toegezegd. Vanuit de leden en ons netwerk was er enorme draagkracht voor dit idee.”

Tennisvereniging als bedrijf  

Salome benadert de club bijna alsof het een bedrijf is. “We zijn een vereniging met 1200 leden. Een groot deel daarvan wil liever niet veel energie stoppen in het vrijwilligerswerk. Ze willen lekker komen spelen en na afloop een glaasje wijn of een kop koffie drinken.” LTC Naaldwijk heeft 76 teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie en er zullen straks ook ongeveer 50 teams meedoen aan de najaarscompetitie. “Dat vraagt om een enorme organisatie en planning. En het verwachtingspatroon bij de leden is gewoon hoog. Ze verwachten dat alles voor ze geregeld wordt. Dus in dat opzicht moet je het bijna benaderen alsof het een bedrijf is.”

Toekomst

Een bedrijf moet aan de toekomst denken, dus ook LTC Naaldwijk heeft op dat vlak stappen ondernomen. Salome: “We hebben twee jaar geleden ingezet op een kindpakket. Op onze jaarlijkse open dag zag je dat ouders met kinderen met veel enthousiasme kwamen kijken. En dan komt natuurlijk altijd de vraag wat het kost. Dat was wel gelijk de drempel voor ouders om met tennislessen verder te gaan.”

Het kindpakket van LTC Naaldwijk houdt in dat kinderen voor een half jaar lid worden. Daarbij krijgen ze één keer in de week les, ze krijgen een racket van de club en doen aan alle toernooitjes mee die er zijn. Salome: “Na een half jaar kunnen de ouders dan bepalen of ze ermee door willen gaan. Dat heeft ons geen windeieren gelegd gezien de ledengroei.”

Vanaf 31 maart kunnen de leden volop gebruik maken van het compleet vernieuwde tennispark. Dan is de officiële opening met onder andere voorzitter Salome en wethouder Pieter Varekamp.