65I1625foto Bert Treep

Organiseert jouw vereniging nog geen open dagtoernooi? Vraag hem dan nu gratis aan!

Wedstrijden spelen daagt uit en draagt bij aan het plezier van tennissers en is dan ook van grote betekenis voor het behouden van tennisleden. De laatste jaren zijn de behoeften van tennissers echter veranderd. Men vindt het leuk op toernooien te spelen op andere clubs maar wil dat dit beter planbaar is in de drukke agenda’s. Kortere toernooienvormen, makkelijk te plannen speelmomenten, dat zijn de voornaamste wensen. Eén van de nieuwe vormen is het open dagtoernooi en die kunnen verenigingen het hele jaar aanvragen!

Van oudsher nemen toernooien minimaal een week in beslag en weten deelnemers zelden wanneer ze precies de baan op moeten. Dat doet steeds meer mensen besluiten om af te zien van deelname, zo toonde onderzoek aan. Bovendien geven veel deelnemers de voorkeur aan formats waarin ze gegarandeerd meerdere wedstrijden spelen. Deze nieuwe inzichten leidden tot vier nieuwe toernooivormen: een dagtoernooi, een weekendtoernooi, een starterstoernooi en een teamtoernooi. Steeds meer clubs zien de toegevoegde waarde van deze nieuwe toernooivormen, zo  blijkt uit de cijfers. Van de 1785 open toernooien die afgelopen najaar voor de zomer van 2019 werden aangevraagd, betreft het in 77 gevallen één van de nieuwe vormen.

Dagtoernooi

De aanvraag voor toernooien voor komende zomer sloot op 30 november, maar de KNLTB hoopt dat het gehele jaar door zo veel mogelijk verenigingen kennismaken met de nieuwe toernooivormen. Daarom biedt de KNLTB clubs de mogelijkheid om op elk gewenst moment een open dagtoernooi aan te vragen. Het is ook toegestaan om als vereniging meerdere dagtoernooien per jaar voor verschillende doelroepen te organiseren. Om de aanvraag van nieuwe toernooivormen extra te stimuleren, hoeven verenigingen die dat dit jaar doen, bovendien geen toernooiafdracht te betalen.

Een dagtoernooi biedt meer specifieke voordelen. Zo spelen deelnemers altijd meerdere wedstrijden op één dag, is het toernooi voor spelers veel makkelijker te plannen dan bijvoorbeeld een weektoernooi, is het laagdrempelig genoeg voor nieuwe leden om kennis te maken met wedstrijden spelen en zijn alle toernooideelnemers op dezelfde dag op het tennispark, wat maximale sfeer en gezelligheid oplevert.

Ondersteuning & advies vanuit KNLTB

Ook de officiële aanvraag van een open dagtoernooi via de KNLTB biedt tennisverenigingen enkele aantrekkelijke voordelen. Na aanvraag en goedkeuring komt jouw toernooi bijvoorbeeld in de KNLTB-toernooikalender op knltb.nl, is het toernooi na publicatie via Tennis Toernooiplanner vindbaar op MijnKNLTB.nl en is het via de Tennis Toernooiplanner makkelijk om een indeling te maken op speelsterkte. Ook worden na uitwisseling van gegevens met de KNLTB de speelsterktes van deelnemers aangepast en verwerkt in het Dynamisch Speelsterkte Systeem.

Ben jij eruit dat je met jouw club nog dit jaar een open dagtoernooi wil organiseren? Vraag het toernooi dan direct aan bij de KNLTB door een mail te sturen naar wedstrijdtennis@knltb.nl.