dunlop racktes

Clubs uit Vlissingen laten jeugd samen trainen en competitie spelen

Een omgeving creëren waarin er volop mogelijkheden zijn voor de tennissende jeugd in Vlissingen; dat is het ideale toekomstbeeld van LTC de Schelde. Een stap in de goede richting is de samenwerking met LTC DOS. In het verlengde daarvan is er ook een samenwerking opgestart tussen Tennisschool Smash-it (actief bij LTC de Schelde) en Tennis Organisatie Zuidwest (TOZ, die de lessen van DOS verzorgde). Noël Kleijne, secretaris van LTC de Schelde: “Ik denk dat het aan alle kanten bijdraagt aan het behoud van je jeugdleden. Samen sterker, is het motto!”

Krachten bundelen

Het idee dat de krachten op het gebied van de jeugd gebundeld konden worden, onstond al eerder. Kleijne: “We hadden met drie verenigingen de Vlissingen Cup georganiseerd ter vervanging van de clubkampioenschappen. Om meer kinderen op de been te brengen is er toen ook samen met DOS een initiatief gestart om gezamenlijk jeugdactiviteiten te organiseren, zoals het Mini-Maxi toernooi en de Funmasters. Iets organiseren voor tien kinderen schiet natuurlijk niet op.”

Competitieteams

LTC de Schelde en LTC DOS waren er beide van overtuigd dat er naar de toekomst gekeken moest worden. Uiteindelijk zijn ze dan ook gestart met intensief overleg tussen beide clubs en de tennisscholen. Kleijne: “We wilden een manier bedenken om de jeugd samen te brengen. Meerdere clubs uit de omgeving hadden namelijk het probleem dat de jeugd moeilijk competitie kan spelen omdat er op hun eigen club niet veel kinderen van hetzelfde niveau of dezelfde leeftijd zijn. Dat maakt het erg moeilijk om competitieteams samen te stellen. Door de samenwerking die we nu zijn gestart, kunnen we gezamenlijk teams vormen.”

Ook voor de trainingsgroepen heeft de samenwerking tussen Tennisschool Smash-it en TOZ een positief effect. Onder de noemer Smash-it/TOZ nemen ze nu de trainingen van beide verenigingen voor hun rekening. “Kinderen waren soms genoodzaakt om alleen of met zijn tweeën trainingen te volgen omdat er verder niemand van hun niveau beschikbaar was. Nu kunnen we dat oplossen door trainingsgroepen te vormen met leerlingen van DOS. Dat maakt het allemaal nog een stukje makkelijker,” zegt Kleijne.

Trainen op eigen niveau

Het doel van deze samenwerking is om de jeugd samen te brengen zodat de clubs meer kunnen realiseren op het gebied van trainingen, activiteiten en competitie. Kleijne: “Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau trainen en bijvoorbeeld ook makkelijker doorstromen naar de regionale trainingen.”

De reacties op dit initiatief waren erg positief. Kleijne: “Iedereen was enthousiast. De besturen van beide verenigingen zagen ook in dat de groei van de vereniging van onderuit, vanuit de jeugd, moet gebeuren.” Volgens Kleijne is zo’n samenwerking ook aan te raden voor andere kleinere verenigingen. ”Het kan zeker helpen als clubs bijvoorbeeld moeite hebben met bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten en trainingsgroepjes vol krijgen. Ik denk dat het aan alle kanten bijdraagt aan het behoud van je jeugdleden. Als kinderen kunnen blijven trainen en competitie spelenin een groep waar ze wat betreft leeftijd of niveau aansluiting vinden, dan blijven ze ook lid van een club.”