Typen laptop Computer

SWS: forse stijging van sponsorinkomsten tennisverenigingen in 2018

Het is een opmerkelijk en spectaculair cijfer dat op zijn minst enige toelichting vraagt. Van de 253 tennisverenigingen die hun jaarstukken ter inzage aan de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) gestuurd hebben, bedroeg de stijging van de sponsoropbrengsten maar liefst 11 procent ten opzichte van 2017. Terwijl bij andere sportverenigingen gemiddeld sprake was van een stijging van ‘slechts’ 3 procent.

SWS beoordeelt de getallen zelf ook als opmerkelijk, maar ziet toch ook enkele logische verklaringen voor de aanzienlijke stijging van sponsoropbrengsten bij tennisverenigingen. Ten eerste was in het verleden de urgentie om sponsors binnen te halen -vaak om financiële redenen- nooit zo groot ”, zo stelt Dick Zeegers, directeur van SWS. “Na de daling van ledentallen bij tennisverenigingen is er meer noodzaak gekomen om het huishoudboekje op orde te houden. Zij hebben nu een inhaalslag ingezet, wellicht ook door ondersteuning op dit gebied door de KNLTB.”

‘Behoorlijk rek in mogelijkheden’

Zeegers wil wel de kanttekening plaatsen dat het hier om relatieve getallen gaat. Het betreft immers procentuele verschillen in sponsorinkomsten ten opzichte van een jaar eerder per sport, terwijl de totale opbrengsten uit sponsoring voor elke sport anders zijn. Maar, zo benadrukt Zeegers, het is een heel goed teken dat er over de breedte van de tennissport actie ondernomen is om meer sponsorinkomsten te krijgen. Sterker nog: ik denk dat dit een goed begin is, maar dat er voor de komende jaren nog behoorlijk wat rek zit in de mogelijkheden voor tennisclubs om hun sponsoropbrengsten te verhogen.

Ondersteuning

De KNLTB probeert de Nederlandse tennisverenigingen te ondersteunen om sponsormogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Onder 'sponsoring' hier op Centrecourt.nl is veel informatie beschikbaar. Je vindt er onder meer een overzichtelijk stappenplan, uitleg over de verschillende vormen van sponsoring, een handleiding sponsorbeleid en modelcontracten.