KNLTB Vlag wapperen wind

Regeling gratis VOG sinds 1 november 2018 uitgebreid

Alle tennisverenigingen kennen het inmiddels wel, de Verklaring Omtrent Gedrag, kortweg VOG. De verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft extra zekerheid dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het vervullen van bepaalde taken in de samenleving. Tot voor kort konden organisaties de verklaring gratis aanvragen voor vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking. Op 1 november is de regeling echter uitgebreid.

Nu is het voor organisaties mogelijk een gratis VOG aan te vragen voor alle vrijwilligers die werken met ‘mensen in een afhankelijkheidspositie’. Voorbeelden hiervan zijn, naast kinderen en mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking en (top)sporters, wat de gewijzigde regeling heel relevant maakt voor sportverenigingen. Het betekent dat in de regel voor elke vereniging waar verenigingsvrijwilligers  direct met sporters werken, gratis een VOG kan worden aangevraagd voor die verenigingsvrijwilligers. 

De VOG biedt niet alleen meer zekerheid over het verleden van een persoon, maar is ook een duidelijk signaal vanuit de club naar alle leden. Door van de aanvraag van een VOG voor je vrijwilligers een gewoonte te maken, toon je aan je leden en alle andere deelnemers aan clubactiviteiten dat je hun veiligheid en welbevinden als bestuur serieus neemt. De KNLTB adviseert clubs binnen het programma Fair Play, ter bewaking en bevordering van goed en sportief gedrag op en naast de tennisbaan, ook nadrukkelijk voor elke nieuwe vrijwilliger een VOG aan te vragen en dit voor bestaande vrijwilligers elke vier jaar te herhalen.

Voorwaarde voor alle organisaties die een gratis VOG willen aanvragen, is wel dat ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kijk voor alle voorwaarden, meer informatie en de feitelijke aanvraag op www.gratisvog.nl.