KNLTB Vlag wapperen wind

Padelbanen bouwen vanaf 1 januari 2019: wat betekent dit voor de vereniging?

"

Zoals eind november in dit artikel is aangegeven, moeten vanaf 1 januari 2019 ook padelbanen gekeurd worden volgens het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem. Hierdoor zijn clubs beter beschermd tegen onder andere de kwaliteit van aanleg en de zorgplicht. Daarnaast is de keuringsplicht en daarmee het verkrijgen van een keurmerkcertificaat in veel gevallen ook een vereiste voor financiering, subsidiƫring of borgstelling. Maar bovenop de keuringsplicht is het voldoen aan het bouwbesluit uiteraard altijd een voorwaarde.

"

De KNLTB ziet het als zijn taak de kwaliteit van de sport en de accommodaties te borgen in het belang van zijn verenigingen. Dit doen we door voorwaarden te scheppen (normering en keuring) en procedures vast te stellen in samenspraak met alle betrokken partijen (gemeenten, bouwers et cetera). Het onderbrengen en participeren in het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem geeft hier op een juiste wijze invulling aan. De KNLTB is niet de wetgever (bouwbesluit), niet de subsidiegever of borgsteller die vanuit hun taak en/of verantwoordelijkheid vaak ook een keuring eist. Juist om al deze eisen en/of voorwaarden waar verenigingen mee van doen hebben samen te laten komen en verenigingen te beschermen en goed te kunnen ondersteunen, geeft de keuringsplicht voor competitiedeelname een stok achter de deur. Op deze en andere manieren werken we aan een optimale invulling en ontwikkeling van de sport.

NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem

Een plek voor padelbanen binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem biedt verenigingen en andere eigenaren de grootste zekerheid dat wordt voldaan aan al die belangrijke voorwaarden en richtlijnen voor goede, veilige sportaccommodaties. Om geen enkel risico te lopen is het daarom verstandig de banen altijd te laten keuren, ook al neem je niet deel aan KNLTB competities. Kies altijd voor een bouwer die voorkomt op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Indien een bouwer nog niet voorkomt op deze lijst betekent dat dat je een pilot project doorloopt met de betreffende aannemer als onderdeel van de erkenningsprocedure voor de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Ook in het geval van een pilot zal bij goedkeuring van het project aan de eisen worden voldaan. Meer achtergrond en informatie over het kwaliteitszorgsysteem aanleg padelbanen is hier te vinden. Het is dan ook goed dit document als leidraad te gebruiken op weg naar goedgekeurde padelbanen.

Nog even kort op een rijtje

Met de aankomende veranderingen voor 2019 nog even de belangrijkste zaken op een rijtje:

  1. Het keuren van padelbanen is vanaf 1 januari verplicht en in lijn met alle andere georganiseerde sporten.
  2. De keuringsplicht zorgt ervoor dat verenigingen onder andere voldoen aan hun zorgplicht in geval van aansprakelijkheidsstelling bij een ongeval, maar daarnaast ook automatisch invulling geven aan andere belangrijke voorwaarden zoals het borgen van de kwaliteit van aanleg en eisen van andere instellingen.
  3. Kies altijd voor een bouwer die voorkomt op de NOC*NSF Sportvloerenlijst of die samen met de vereniging zijn eerste project voor erkenning bouwt als onderdeel van de erkenningsprocedure binnen het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem.
  4. Bovenop het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem en de keuringsplicht dient een vereniging altijd te voldoen aan het bouwbesluit (niet gewijzigd), omdat een padelbaan is aangemerkt als bouwsel.
  5. Padelbanen worden binnen het bouwbesluit als een vrijstaande wand met omgezette einden gezien. Binnen het bouwbesluit vormt onder andere een verwijzing naar NEN-EN 1991 een belangrijk onderdeel. De constructieberekeningen van de aannemer dienen altijd te voldoen aan het bouwbesluit. De aannemer is verantwoordelijk voor het bouwen en naleven hiervan. Het is aan te bevelen hier altijd iets over op te nemen in de overeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanleg van padelbanen kun je contact opnemen met je KNLTB Accountmanager. Voor specifieke vragen over keuringen, erkenningsprocedures van aannemers en/of eisen van het bouwbesluit kun je terecht bij KIWA ISA Sport via 026-4834637.