KNLTB Vlag wapperen wind

Nieuwe subsidieregeling biedt kansen voor sportorganisaties

Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de btw verruimd. Dat houdt onder andere in dat over de ter beschikking stelling van sportaccommodaties in veel gevallen geen btw meer hoeft te worden afgedragen. Als gevolg hiervan kan er ook geen btw meer worden teruggevraagd over investeringen in sportaccommodaties. Die worden dus in sommige gevallen duurder voor clubs. Om het eventuele nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen.

Amateursportorganisaties komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Let op: ook verenigingen die nooit de mogelijkheid hadden om btw te verrekenen, kunnen gebruik maken van de nieuwe regeling. Deze clubs profiteren van een direct voordeel van minimaal 20 procent bij investeringen.

Om je wegwijs te maken in wat de veranderingen voor jouw club betekenen hierbij de belangrijkste zaken op een rij:

Wat zijn de belangrijkste aspecten van de nieuwe subsidie?

 • De subsidie kan aangevraagd worden voor investeringskosten in sportaccommodaties en in sportmaterialen die gedaan worden na 1 januari 2019. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie

 • Voor 2019 is in totaal een maximaal bedrag van 87 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidie. Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

 • De hoogte van het subsidiebedrag is 20 procent van de investeringskosten (met daarin zowel kosten voor aanschaf als arbeid) inclusief btw

 • Er is een aanvullende subsidie van 15 procent beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en maatregelen die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. De lijst met de maatregelen vind je hier

 • De subsidie kan pas aangevraagd worden bij investeringskosten vanaf 25.000 euro. Wel mogen meerdere investeringen binnen hetzelfde jaar bij elkaar opgeteld worden in één aanvraag

 • Een organisatie mag in totaal niet meer dan 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar aanvragen

 • De investering waarvoor de subsidie wordt versterkt moet binnen 3 jaar worden uitgegeven

Wie kan een beroep doen op de subsidiepot?

 • De subsidie kan worden aangevraagd door amateursportorganisaties in alle vormen. Dus zowel sportverenigingen, sportstichtingen en accommodatie- en beheersstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk komen in aanmerking

 • Na het toekennen van de subsidie moet de accommodatie minimaal 10 jaar voor amateursport beschikbaar blijven

Wanneer en hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • Vanaf 2 januari 2019 kunnen aanvragen worden ingediend via de Dienst Uitvoering Subsidies via www.dus-i.nl

De volgende zaken vallen niet binnen de nieuwe subsidieregeling:

 • Kosten die gemaakt zijn vóór 1 januari 2019

 • Kosten waarvoor recht op btw-aftrek bestaat
 • Afschrijvingskosten
 • Kosten voor gas, water en licht
 • Bepaalde activiteiten gerelateerd aan de horeca
 • Kosten voor personeel en vrijwilligers
 • Andere exploitatiekosten van de vereniging

Op de website van DUS-I, de uitvoeringsorganisatie voor deze subsidie, staat een lijst met vragen en antwoorden over de subsidieregeling. Deze lijst wordt steeds uitgebreid. We adviseren sportorganisaties om met enige regelmaat de website te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de laatste aanvullingen. Voor een specifieke vraag over jouw vereniging of sportclub kun je contact opnemen met DUS-I via 070 3405566.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Binnenkort publiceren we een aantal casestudies waarin we verduidelijken wat de veranderingen voor verschillende eigendomsprofielen van sportorganisaties betekenen.