KNLTB Vlag wapperen wind

Alle jeugd in Etten-Leur welkom op extra speelmoment bij TC Etten na kringoverleg

De meeste tennisverenigingen weten het inmiddels wel – tennisland Nederland is niet langer ingedeeld in districten. Die structuur heeft plaatsgemaakt voor zogenoemde kringen waarin vaker, flexibeler en in kleinere setting overleg tussen clubs kan plaatsvinden. Kringbijeenkomsten bieden ruime gelegenheid om elkaar te informeren, kennis te delen en vooral om beter samen te werken. In de kring Etten-Leur leverde dat al concrete mogelijkheden op. Komende zomer worden jeugdleden in de regio door samenwerking meer trainingsmomenten geboden.

TC Etten is één van de grotere tennisverenigingen in de regio en heeft recent enkele grote stappen voorwaarts gezet in het jeugdbeleid. Afgelopen zomer creëerde tennisleraar André van der Bijl een extra trainingsmoment voor de jeugd naast de wekelijkse reguliere training. Er werd per week één uur gereserveerd voor de Tenniskids-categorieën rood/oranje en één uur voor geel/groen. Op die momenten kunnen jeugdleden naar de club komen en zich aansluiten bij de groep. Met de kinderen die aanwezig zijn, worden vooral wedstrijdjes gespeeld. Ook leren zij andere kinderen kennen, waardoor het voor hun makkelijker wordt om aan te sluiten bij andere groepen, mochten groepjes om wat voor reden ook uit elkaar vallen. “We hebben het totaalbedrag voor ons aanbod iets verhoogd en het tweede trainingsmoment toegevoegd aan ons standaard pakket. Bovendien betalen jeugdleden bij ons sinds kort één prijs voor trainingen, wedstrijden en activiteiten, net zoals bedoeld met Tennis Alles-in-1. Alleen de contributie wordt nog apart geregeld.”

Kringoverleg

Het extra trainingsmoment viel in de smaak bij TC Etten en lijkt nu ook andere verenigingen mogelijkheden te bieden. “Het kwam ter sprake tijdens een recente kringbijeenkomst”, legt Van der Bijl uit. “Ik was daar min of meer toevallig bij. De uitnodiging was verstuurd naar bestuursleden, maar bij ons kon niemand op die dag. Dus ging ik.” De andere vijf verenigingen werden vertegenwoordigd door bestuursleden. “Ik realiseerde mij toen ook direct dat de aanwezigheid van tennisleraren bij dit soort bijeenkomsten heel waardevol kan zijn. Zij spreken veel leden, staan elke dag op de baan, ze weten veel over wat er werkelijk speelt op de club.”

‘Ze zijn meer dan welkom!’

“Op zo’n bijeenkomst wordt toch veel naar de cijfers gekeken”, vervolgt Van der Bijl. “Veel verenigingen kampen met een teruglopend ledenaantal, willen graag meer jeugdleden en zoeken naar oplossingen.” Een aantal verenigingen in de regio Etten-Leur heeft zelfs zo weinig jeugdleden, dat het lastig is om de leden die er wel zijn, voldoende speelmomenten te bieden. “Een van de verenigingen heeft momenteel maar 21 jeugdleden, die ook nog eens verdeeld zijn over de verschillende Tenniskids-categorieën. Een tweede speelmoment creëren op de club heeft dan weinig zin, daar komen te weinig kinderen op af.  Daarom heb ik tijdens de kringbijeenkomst aangegeven dat ik komende zomer ons tweede trainingsmoment ook graag openstel voor andere verenigingen in de regio. Ze zijn meer dan welkom!”

Meer speelmomenten voor alle jeugdleden

Of de samenwerking met andere clubs op dit terrein op korte termijn goed gaat werken, moet de tijd uitwijzen. “Voor de clubs die willen meedoen, komt het straks neer op goed organiseren, de boel aanjagen, ook echt met een groep vanaf een club naar ons trainingsmoment komen. Dat betekent wellicht ook dat een aantal ouders zich daarvoor moet inzetten. Of dat bij alle clubs lukt, durf ik nu niet te zeggen, maar dit is wel de manier voor alle betrokken verenigingen om voor de jeugd meer speelmomenten te creëren. En dat is wat de KNLTB en ook wij voor ogen hebben, dat alle jeugdleden twee à drie keer per week naar de club komen om te tennissen.”