KNLTB Vlag wapperen wind

Verplichte keuring padelbanen vanaf 1 januari 2019

Het is bij alle Nederlandse tennisverenigingen inmiddels wel bekend: padel groeit als kool. En daarmee neemt ook het aantal padelbanen in hoog tempo toe. Die ontwikkeling creëert een groeiende behoefte aan heldere, objectieve kwaliteitseisen voor padelbanen. Om die reden moeten padelbanen vanaf 1 januari 2019 worden gekeurd via het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem. Een plek voor padelbanen binnen het Kwaliteitszorgsysteem biedt verenigingen en andere eigenaren de grootste zekerheid dat wordt voldaan aan de belangrijkste voorwaarden en richtlijnen voor goede, veilige sportaccommodaties.

Zo dragen verenigingen die padel aanbieden, bijvoorbeeld een zorgplicht voor het ter beschikking stellen van banen die op de juiste wijze zijn aangelegd en geen verhoogd risico vormen voor spelers. Op die manier voorkomen tennisclubs eventuele aansprakelijkheid bij ongevallen of schade. Voor deelname aan competities en toernooien onder de vlag van de KNLTB, is deze keuring en certificering van padelbanen onder andere daarom verplicht.

Betrouwbare leveranciers

De gestandaardiseerde keuring van padelbanen via het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem, mede ontwikkeld door de KNLTB, gebeurt aan de hand van eerder bepaalde normen. Die werden afgelopen zomer goedgekeurd door de normencommissie van NOC*NSF. Wordt de volledige procedure tot erkenning en goedkeuring van een padelaccommodatie voltooid, dan heeft de leverancier het recht vermeld te worden op de NOC*NSF Sportvloerenlijst.

De Sportvloerenlijst biedt zowel de leverancier als opdrachtgevers zoals tennisclubs, grote voordelen. Leveranciers op de lijst hebben bewezen te kunnen bouwen volgens vastgestelde kwaliteitseisen en accepteren periodieke keuring van werkzaamheden. Zo zijn opdrachtgevers verzekerd van een grote mate van betrouwbaarheid.

Meer informatie

Invoering van de verplichte keuring van padelbanen via het Kwaliteitszorgsysteem wordt ook gemeld op de NOC*NSF-website voor sportvloeren. Hierin wordt uitgebreider stilgestaan bij het belang en het proces van certificering van sportvloeren. Bovendien wordt in dit document stapsgewijs uitgelegd hoe de keuringsprocedure verloopt als je als verenging besluit tot de aanleg van nieuwe padelbanen.