KNLTB Vlag wapperen wind

Twaalf tennisclubs gaan nauw samenwerken in nieuwe gemeente Westerkwartier

Onlangs werden in Groningen verkiezingen gehouden voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier, resultaat van een gemeentelijke herindeling. Westerkwartier komt straks in de plaats voor de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Voor twaalf tennisverenigingen in de nieuwe gemeente was het dé gelegenheid om nauwer te gaan samenwerken en zo elkaar toekomst te bieden. Want dat niet elke club gaat overleven als je elkaar niet ondersteunt, daar zijn ze in Westerkwartier inmiddels van overtuigd.

Voorname initiatiefnemer van de samenwerking is Jos Brunninkhuis, voorzitter van TC Nienoord in Leek. Hij belde de voorzitters van alle verenigingen persoonlijk voor een eerste bijeenkomst. “We zijn al in juli voor het eerst bij elkaar gekomen”, herinnert Brunninkhuis zich. “We wilden het grondig aanpakken, elkaar eerst goed leren kennen. Want als je elkaar niet goed kent, wordt nauw samenwerken heel lastig.” In de nieuwe gemeente liggen maar liefst 41 dorpen en een aantal verenigingen is relatief klein. Juist in een gebied als dit kan samenwerking essentieel zijn om voldoende mensen te behouden en te winnen voor de tennissport.

‘Drempel verlagen, tennis betaalbaar houden’

“We willen de tennissport als geheel in de hele gemeente promoten”, legt Brunninkhuis uit. “Dat betekent ook dat we de drempel voor alle potentiële tennisleden willen verlagen en ons dus richten op alle doelgroepen, ook G-tennissers en rolstoeltennissers. En wat één club afzonderlijk niet voor elkaar krijgt, kan door samenwerking straks misschien wel. Er zijn bijvoorbeeld kleine clubs waarvoor het nu lastig is om aan de competitie deel te nemen. Ondersteuning van andere verenigingen kan dan helpen.” Deze opzet sluit goed aan bij de filosofie achter de Kringen, die in de plaats zijn gekomen voor de KNLTB Districten en waarin contact en samenwerking tussen clubs in dezelfde regio wordt gestimuleerd.

In Westerkwartier leeft een duidelijk besef dat de tennissport als geheel en ledenaantallen van elke club afzonderlijk te veel onder druk staan om geen gezamenlijk front te vormen. “Als een collectief kunnen we het best afspraken maken met de gemeente en uiteindelijk zorgen dat we tennis voor de laagst mogelijk prijs aanbieden”, aldus Brunninkhuis. “Op dezelfde manier willen we ook samenwerken met het bedrijfsleven.”

Samenwerken met de gemeente

Als één collectief in contact treden met de (lokale) overheid, werd begin november al in de praktijk gebracht toen niemand minder dan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport naar TC Nienoord kwam. Hij praatte met sportverenigingen en politici in de regio over het belang van sport in de nieuwe gemeente. “Er waren verschillende speeddates met de minister, ook met ons als ‘lobbyteam’ van de twaalf verengingen. We hebben kort kunnen sparren over allerlei sportgerelateerde onderwerpen. Want dat is ook een groot voordeel van de samenwerking, dat we als één geheel een belangrijkere stem hebben en op deze manier straks ook heldere afspraken kunnen maken met de gemeente.”

Heilig vertrouwen

Onlangs kreeg het overleg van afgelopen zomer een vervolg met een toernooi voor alle bestuursleden van de twaalf clubs op de banen van TIOL in Zuidhorn. Door te spelen in verschillende samenstellingen en zo nu en dan te genieten van een hapje en een drankje, werden veel inspiratie en goede ideeën uitgewisseld. “En de volgende bijeenkomst is in december, dan praten we verder over een gezamenlijk evenement zoals bijvoorbeeld een toernooi dat we in 2019 willen organiseren. Hoe dat er exact uit gaat zien, weten we nu nog niet.” En dat geldt eigenlijk ook voor de volgende stappen in de samenwerking. Brunninkhuis: “De KNLTB Accountmanager kent onze plannen ook al een tijd en daar willen we komend jaar ook weer verder mee overleggen. We weten inderdaad nog niet exact hoe de toekomst eruitziet, maar we moeten het gewoon gaan doen, ik heb er namelijk heilig vertrouwen in dat dit gaat lukken!”