KNLTB Vlag wapperen wind

Tennisleraar Ruud van der Helm: ‘overleg met KNLTB Accountmanager was openbaring’

De KNLTB Accountmanagers staan tennisverenigingen bij met raad en daad. Elk jaar brengen de Accountmanagers meer bezoeken aan tennisclubs in het land. De KNLTB Accountmanagers zijn er echter net zo goed voor de tennisleraren. Dat is een prettige wetenschap in een tijd dat de rol van de leraar op de vereniging steeds belangrijk wordt, zeker op het gebied van leden binden en behouden. Ruud van der Helm, vanuit Challenge Tennis Organisatie (CTO) verantwoordelijk voor onder meer de lessen op TV De Ronde Vener in Mijdrecht, kwam daar onlangs ook achter. Accountmanager Marc Wolfertz in de regio Utrecht kon hem adequaat helpen toen Ruud hem benaderde met enkele ambitieuze plannen.

Van der Helm zat met het bestuur van de Ronde Vener om de tafel toen de voorzitter sprak over de  rol van de accountmanager en zich hardop afvroeg of het niet heel logisch was als de tennisleraar een keer direct contact met hem had. “Hij vond dat eigenlijk heel vanzelfsprekend, zeker nu de KNLTB zelf regelmatig benadrukt hoe belangrijk de tennisleraar op de club is. Toen heb ik Marc Wolfertz zelf gebeld!”

Tennis voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk maken, Van der Helm wil zich daar maar wat graag voor inzetten. “Er zijn natuurlijk steeds meer opties om verschillende doelgroepen te bereiken. Ik wilde gewoon weten; wat zijn die opties en waar zouden we mee aan de slag kunnen? Marc heeft toen eerst een analyse van het huidige ledenbestand gemaakt.” Met KNLTB Club Analytics is die analyse relatief eenvoudig te maken. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat de Ronde Vener relatief veel leden in de leeftijdscategorie 55-plus heeft en dat gericht beleid voor behoud van meer jeugdleden, kan lonen.

Aanbod voor ouderen

De club heeft vanwege de vele 55+ leden een heel goede reden om aan de slag te gaan met TennisFit. Dat programma is er kortweg op gericht om deze groep meer samen te laten tennissen en tegelijkertijd voldoende aandacht aan voorbereiding en de fysieke gesteldheid te besteden, om blessures te voorkomen. Een relatief groot deel van tennisleden boven de 45 jaar bergt het racket immers op vanwege blessures. Bij een eerste experiment, een bijeenkomst voor oudere leden waar ook een voedingsconsultent present was, was de opkomst nog niet groots, maar Van der Helm ziet mogelijkheden on in de toekomst meer met TennisFit te doen. “De ouderen vormen een belangrijke doelgroep, maar kun je snel over het hoofd zien. Het is echter wel belangrijk om die mensen aan het tennis te krijgen en te houden, te stimuleren om actief te zijn!”

Jeugd betrekken, meer wedstrijden

En De Ronde Vener wil dus meer inzetten op werving en behoud van jeugdleden. Het advies van de Accountmanager is om je als club en tennisleraar vooral te richten op goede betrokkenheid van de ouders vanaf de start van eventueel nieuw beleid en de jeugd zelf nadrukkelijk te betrekken bij de organisatie van activiteiten. Bij dat laatste kan de vereniging bijvoorbeeld denken aan een WhozNext-team, waarin jeugd van tussen de 14 en 21 jaar activiteiten kan bedenken voor leeftijdsgenoten. Verder is het wat Wolfertz betreft raadzaam voor de Ronde Vener om het spelen van wedstrijden steeds meer te integreren in het jeugdlidmaatschap en serieus te kijken naar een Tennis Alles-in-1 lidmaatschap. “En we hebben al enkele proeflessen gedraaid in Tenniskids Blauw”, aldus Van der Helm. “Binnenkort willen we ons ook gaan richten op scholieren, vooral op de groepen 3 en 4.” Daarnaast zou Van der Helm in de lessen voor alle leden graag een groter element voor de algehele conditie integreren. “Zodat spelers in het algemeen fitter zijn. Ik geef ook bokslessen en dat is bijvoorbeeld een prima wijze om aan fitheid te werken. We hebben gezien hoe goed dat voor Kiki Bertens is geweest!”

‘Openbaring’

Een nieuw initiatief bij de Ronde Vener wat dit najaar al in de praktijk werd gebracht, is rolstoeltennis. De club is op alle vlakken rolstoeltoegankelijk gemaakt en promoot het rolstoeltennis nu in de regio. Het was één van de eerste acties na contact met Accountmanager Marc Wolfertz in het voorjaar. “Verder zijn de plannen vooral gericht op 2019. Eerlijk, we moeten gaan zien wat goed werkt en wat minder.  Maar dit proces is ook gewoon heel leuk! Dat ik als tennisleraar hierover zo direct contact kon hebben met de KNLTB, was echt een openbaring. Marc kent natuurlijk de KNLTB, maar ook de clubs en hij is ook nog eens trainer geweest. Ik had daar een heel goed gevoel bij. Hij denkt heel erg mee en dat geldt overigens ook voor het bestuur van de club. Uiteindelijk is het ook aan het bestuur om te beslissen met welke projecten we als eerste aan de slag gaan.”