KNLTB Vlag wapperen wind

Jonge bestuurders varen heldere koers bij TC Rodhe

Het is voor elke tennisvereniging vroeg of laat aan de orde: verjonging van het bestuur. Een frisse wind, nieuwe ideeën, een blik op de toekomst. Bij de Limburgse TC Rodhe dacht een groep jonge, betrokken leden regelmatig na over de toekomst van de vereniging en hoe bepaalde zaken eventueel anders of beter konden. En toen zich een mogelijk voordeed, namen zij hun verantwoordelijkheid. Nu wordt een aantal commissies geleid door de jonge leden en treedt de 28-jarige Tim Cornelissen binnenkort aan als nieuwe voorzitter. 

“In eerste instantie zijn de clubkampioenschappen de aanleiding geweest”, blikt Cornelissen terug. Die waren altijd vrij druk bezocht, maar vorig jaar september zagen wij dat een beetje teruglopen. Misschien sloop er na al die tijd ook wel wat gemakzucht in de organisatie. Met een groep van zeven à acht jongere leden, die ook vrienden van elkaar zijn, vonden wij dat er iets moest gebeuren. En als je een duidelijke mening hebt, moet je soms ook zelf in actie komen.”

Goede gelegenheid voor vers bloed

Cornelissen nam zelf het voortouw. Hij zette in overleg met de groep punten op een rij die naar hun mening verbetering behoefden en legde tevens vast hoe die verandering in hun beleving vorm moest krijgen. Daarna volgde een gesprek met het bestuur. Zo’n gesprek is lang niet altijd makkelijk, verbeterpunten kunnen door het bestuur opgevat worden als kritiek. Bij Rodhe werd echter overlegd in een heel positieve sfeer. “Het bestuur stond erg open voor wat wij te zeggen hadden”, aldus Cornelissen. “En misschien konden ze ook niet heel makkelijk om ons heen. Zij hebben ook hart voor de club en nu kwamen acht mensen naar hen toe met heel concrete ideeën. Vers bloed in de commissies en het bestuur moet er een keer van komen, dit was een goede gelegenheid.”

De acht namen zitting in verschillende commissies, zoals de jeugdcommissie, de toernooiencommissie en de horecacommissie. In het bestuur was sprake van een ware wisseling van de wacht, maar dat was meer een samenloop van omstandigheden dan een bewust besluit om het bestuur te vervangen. “Recent waren al een nieuwe penningmeester en secretaris aangetreden en de nieuwe voorzitter van de onderhoudscommissie, die ook deel uitmaakt van het bestuur, heeft iemand vervangen die wegviel wegens ziekte. Een nieuwe voorzitter kwam ook niet volledig uit de lucht vallen. Henk, de huidige voorzitter, vond het na negen jaar wel mooi geweest.” Helemaal kritiekloos werden de plannen overigens niet ontvangen. “We hebben best wat weerstand gemerkt, maar het scheelde zeker dat wij binnen de club al behoorlijk actief waren. Daardoor was er behoorlijk draagvlak voor onze ideeën.”

Richten op 25 – 45 jaar

TC Rodhe is een stabiele club, de wisseling van de wacht was dan ook geen onderdeel van een noodplan om de vereniging te redden. De financiën zijn op orde en het ledenaantal schommelt al jaren rond de 450. De jonge leden willen de blik echter iets verder vooruit werpen, inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Onderliggend doel is het versterken van de binding tussen de club en de leden. “Wij organiseerden al enkele succesvolle toernooien. Een jaarlijks dubbeltoernooi met ongeveer 300 deelnemers en ook in de zomer een toernooi met zo’n 160 spelers. Bij dat laatste toernooi richtten wij ons altijd op de leeftijdscategorie 30-plus, maar wij hebben veel actieve leden in de categorie 25 – 45 jaar. Door je met het toernooi te richten op 20-plus, bedien je die groep beter. Verder hebben we gekeken naar de activiteitenkalender: waar zitten de gaten, waar kunnen we iets aanpassen of toevoegen?  Zo hebben we laatst een Oktoberfest op de club georganiseerd.” Het Oktoberfest werd georganiseerd door de onlangs geformeerde Commissie Leden Binden, waarin veel jonge vrijwilligers zich inzetten voor de club. Momenteel wordt gewerkt aan een welkomstboekje voor nieuwe leden.

Meer leden vaker op de club

Ook meer praktische zaken werden aangepakt. Op initiatief van de nieuwe koersbepalers is het onlangs mogelijk geworden om in het clubhuis met pin te betalen. “Vanaf januari starten we ook een nieuw vrijwilligersbeleid. Dat is officieel afgestemd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Elk lid neemt straks twee dagdelen vrijwilligerswerk voor zijn rekening en er is geen mogelijkheid om dat af te kopen. We hopen ook dat dat niet nodig is. Persoonlijk wil ik komend jaar vaart zetten achter een alles-in-1 lidmaatschap voor de jeugd. We willen leden vaker op de club hebben, meer gezelligheid creëren, het clubhuis elke avond open hebben, mensen altijd de mogelijkheid bieden om hier samen te komen. Dé waarde van de vereniging, als je het mij vraagt. We hebben voldoende jonge, actieve leden, aan ons om hen te stimuleren en voldoende mogelijkheden te bieden.”