KNLTB Vlag wapperen wind

Het verbeterde toernooicircuit voor de fanatieke jeugd: de KNLTB Junioren Tour

Nog twee maanden en dan is het zover, dan heten de jeugdranglijsttoernooien de KNLTB Junioren Tour. Binnen dit nieuwe systeem vinden allerlei wijzigingen plaats, om de jeugdspelers en hun ouders nog meer plezier te laten beleven aan deze toernooien. Er gaat het nodige veranderen aan de puntentelling van de ranking, de speelkalender en de opzet van toernooien. Het doel ervan is duidelijk, zo stelt Technisch Directeur van de KNLTB Jacco Eltingh. “Kijk je naar onze huidige doelstellingen zoals in het meerjaren opleidingsplan tennis (MOT) en het toptennisprogramma ‘Five Steps to the Top’, dan klopte dat eigenlijk niet meer met onze jeugdranglijst. Dus moet het anders. Het moet in alles aansluiten bij hoe wij het jeugdtennis aanpakken en wat we willen bereiken.”

Het zijn best ingrijpende veranderingen die op stapel staan en de KNLTB is dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Gesprekken, onderzoeken, heisessies met alle belanghebbenden, het is allemaal gedaan om tot een degelijk en breed gedragen plan te komen voor de kinderen die meer ambitie hebben dan alleen recreatief tennissen. “We hebben goed geluisterd naar de markt”, omschrijft Eltingh het zelf. “Spelers, ouders, trainers, ambassadeurs, oud-collega’s, toernooiorganisatoren, we hebben ze allemaal naar hun ideeën en mening gevraagd. Daarnaast hebben we het systeem meer laten lijken op het internationale tennis. En waar ik heel trots op ben; bij dit project zijn binnen de KNLTB ook alle afdelingen betrokken geweest en hebben we heel goed samengewerkt.”

‘Juiste aantal wedstrijden op het juiste moment’

Voldoende mogelijkheden om wedstrijden te spelen, een eerlijke, competitieve ranking en een goede doorstroming van talent, het zijn de hoofddoelstellingen van de nieuwe Junioren Tour. Er wordt bij de toernooien ook niet langer gesproken van ‘sterren’ om het niveau aan te geven, maar van Goud, Zilver en Brons. Binnen die categorieën moeten kinderen voldoende wedstrijden kunnen spelen, om plezier en uitdaging te houden in de tennissport, om tot een aantal wedstrijden per seizoen te komen dat goed aansluit bij ons omringende landen en om punten te verzamelen voor de ranking. Dat betekent echter niet dat het wat de KNLTB betreft alleen maar draait om ‘meer spelen’.

“Het zou gevaarlijk zijn dat signaal af te geven”, aldus Eltingh. “Want dan loop je het risico dat kinderen gaan overspelen, dat ze meer wedstrijden gaan spelen dan goed voor ze is. Het gaat ons vooral om meer speelmomenten die passen bij de doelstellingen die wij hebben. Want over het hele seizoen bezien hebben we in de nieuwe opzet juist momenten dat de kinderen wat ons betreft even niet moeten spelen. Zo moeten ze in de zomer en rond Kerst echt vakantie kunnen hebben met hun familie en vinden we dat er in september tot medio oktober ook niet gespeeld zou moeten worden. Dat is hét moment om met de trainer grondig aan een aantal technische aspecten te werken. Bovendien is het ook een periode waarin de kinderen een goede start van het schooljaar moeten maken.”

Zorgvuldige planning

De nieuwe toernooikalender moet verder goed aansluiten bij buitenlandse kalenders. Dat houdt onder meer in dat het tennisjaar voor deze kinderen niet meer loopt van 1 oktober tot en met 30 september, maar gelijk is aan het kalenderjaar en dat momenten voor toernooien zorgvuldig gekozen zijn. “Spelers in de hoogste categorie, in ‘Goud’, spelen in de regel toch al vaak in het buitenland. Dat betekent voor ons dat wij in Nederland tijdens een internationaal toernooi in ieder geval geen toernooi in ‘Goud’ plannen. Het is echter net zo goed belangrijk te kijken naar de momenten dat in Nederland wel toernooien op het hoogste niveau worden gespeeld. In het verleden werden er in die weken meestal geen andere toernooien georganiseerd. In 2019 we willen we op die momenten ook kinderen in Brons en Zilver speelmomenten kunnen bieden.”

Een eerlijke ranking

Bij formulering van de plannen het afgelopen jaar is vaker benadrukt dat wordt gestreefd naar een eerlijke jeugdranking, vanaf januari Juniorenranglijst geheten. Het impliceert op zijn minst dat er in het verleden niet altijd sprake was van een eerlijke ranglijst. Eltingh: “In sommige opzichten klopt dat. Wij vonden de puntentabel bijvoorbeeld te steil. In de beslissende fases van grote toernooien lag het aantal te behalen punten zoveel hoger dan bij andere wedstrijden, dat kinderen van dat niveau nauwelijks meer te achterhalen waren door anderen.” En hetzelfde gold eigenlijk voor de te behalen punten in het Winter Jeugd Circuit (WJC). Het is één van de redenen dat het WJC na 2018 komt te vervallen. “Het is altijd een mooi circuit geweest wat goed werkte, maar de laatste jaren liep het zeker in de leeftijdscategorie 16 jaar minder goed. Presteerde je een periode matig in de winter of was je ziek, dan kon je op de ranking heel snel een forse achterstand oplopen. In de maanden erna kon je dat nauwelijks nog goedmaken. En andersom gold hetzelfde. Speelde je een paar keer goed in de winter, dan was je eigenlijk veilig voor het de rest van het jaar.”

Doorlopende ranking

Een eerlijkere ranking moet ook worden bewerkstelligd door over te stappen naar een zogenoemde doorlopende ranking. “Je staat dus nooit meer op nul. Je blijft doorlopend punten verzamelen voor de ranking, waardoor de krachtsverhoudingen beter worden weergegeven. Bovendien sluit ook dit principe beter aan op rankings op hoger niveau en in het buitenland.” Die punten verzamelen deelnemers via de ‘best-of-ranking’ van de beste zes toernooiresultaten in het enkelspel en de beste twee resultaten in het dubbelspel.

Op detailniveau zijn de wijzigingen die gepaard gaan met de nieuwe KNLTB Junioren Tour talrijk. Wil je alle wijzigingen eens rustig bekijken? Kijk dan op KNLTB.nl/juniorentour