KNLTB Vlag wapperen wind

Droom wordt werkelijkheid: nieuwe tennisvereniging op een gloednieuw tennispark

Een nieuwe tennisvereniging op poten zetten op een gloednieuw tennispark. Het klinkt voor velen waarschijnlijk als onbegonnen werk, maar niet voor Pepijn van Gestel. Afgelopen jaar op oudejaarsavond kwam het idee voor het eerst op en het liet Van Gestel niet meer los. Een snel groeiend stadsdeel als Amsterdam-West heeft eigenlijk geen eigen tennisvereniging op korte fietsafstand. Wat Van Gestel betreft is het dan ook de hoogste tijd voor een nieuwe Amsterdamse tennisclub. En het lijkt er van te komen. Inmiddels wordt, met hulp van de KNLTB Accountmanager, intensief overlegd met de gemeente over een geschikte locatie en onlangs was er voor bewoners in West en dus potentiële leden een brainstormsessie over de vereniging in wording.

Het is gaandeweg een ongeschreven regel geworden voor Van Gestel: iedereen moet met een kwartier fietsen op de club kunnen zijn. Vanuit de wijk Bos en Lommer naar zijn huidige vereniging Joy Jaagpad is hij ongeveer een half uur onderweg. Goed te doen, maar ‘even bij de club langs’ is er niet bij, daarvoor is de afstand te groot, zeker ook voor kinderen, die een belangrijke doelgroep vormen voor Tennis in West. Bovendien is bestaansrecht voor een nieuwe tennisvereniging in Amsterdam West geen punt van discussie. Het potentieel is enorm. “Dit gebied is volop in ontwikkeling. Woontorens, kantoren, hotels, scholen, er wordt van alles gebouwd. We hebben het nu al over een totaal van 100.000 inwoners en in de toekomst groeit dat naar zeker 180.000. De vraag is groot. Er zijn heel veel mensen die zeggen: ‘oh, tennis, dat wil ik altijd al zo graag, maar er is niks direct in de buurt’. En dat geldt voor mij persoonlijk dus ook.”

Onderdeel van cultuur

‘Tennis in West’ heet het plan. “Dat is een werktitel hoor”, haast Van Gestel zich erbij te zeggen. Al erkent hij ook dat de naam snel aan bekendheid wint. Dat komt vooral doordat Van Gestel en zijn compagnon, Martijn Gregoire, een goede vriend en tevens docent sportmarketing, flink naar buiten treden met de plannen. Vooral omdat ze de bewoners in West willen betrekken. De nieuwe club moet iets zijn van de mensen in West en dus aansluiten bij de lokale cultuur. Vandaar dat de initiatiefnemers nadrukkelijk inzetten op betrokkenheid van de bewoners. Zo staat er bijvoorbeeld een actie op de planning waarmee mensen zich binnenkort voor een tientje kunnen aanmelden als aspirant-lid en bieden de initiatiefnemers de bewoners ook de mogelijkheid hun eigen ideeën over een nieuwe tennisvereniging te spuien. “We hebben een Facebook-pagina Tennis in West waar ook alle plannen zijn te vinden. Die is nu door bijna 400 mensen geliked, maar we zoeken dus meer betrokkenheid dan alleen via dit soort kanalen.”

Brainstorm

Om die reden werd recent de brainstormsessie onder de passende naam ‘Brain, Set and Match’ georganiseerd. In een opzet met vier thematafels waarop iedereen zijn of haar input kon schrijven, werden zoveel mogelijk ideeën en meningen geïnventariseerd. “We gingen uit van de thema’s vereniging en cultuur, verbinding in West, accommodatie en faciliteiten en als laatste hebben we nog een zogenoemde out-of-the-box-tafel toegevoegd. Daar konden allerlei goede en creatieve ideeën worden gegeven. Ik heb bijvoorbeeld een plan voorbij zien komen waarbij leden niet alleen contributie betalen, maar ook allemaal een heel klein aandeel nemen in de club. Allemaal interessant en waardevol om te overwegen.” Op de eerste brainstormsessie kwamen zo’n 35 mensen af.

Tijdens de avond werd de out-of-the-box-tafel begeleid door KNLTB Accountmanager Arie-Martijn Schenk. “Dat was heel waardevol”, blikt Van Gestel terug. “Arie-Martijn weet als geen ander hoe de tenniswereld in elkaar zit en wat er speelt bij verenigingen en de gemeente. Bovendien was de aanwezigheid van de KNLTB een prima signaal richting de bezoekers van zo’n avond.” De aanwezigheid van Schenk was eigenlijk vanzelfsprekend. De accountmanager heeft ‘Tennis in West’ ondersteund bij elke stap die tot nu toe is genomen. Of zoals Van Gestel het zegt: “Arie is voor ons onmisbaar! Hij is bijvoorbeeld dé connectie richting de gemeente en dan heb ik het niet alleen over doorverwijzen. Hij organiseert ook zelf de mogelijkheden om contact te houden met de gemeente. Laatst werd een afspraak waar wij niet eens bij zouden zijn, door de gemeente afgezegd. Hij belt ons met de boodschap dat hij eigenlijk een nieuwe afspraak wil inplannen waar iedereen bij aanwezig is. Vijf minuten later heeft hij het geregeld en kunnen we binnen een week terecht bij enkele sleutelfiguren binnen de gemeente. Zonder Arie zouden we niet zijn waar we nu zijn.”

Locatie?

De initiatiefnemers, maar ook de KNLTB en de gemeente willen het project maar wat graag laten slagen. “Het uitgangspunt voor alle betrokkenen is ook: de club en het park komen er.” De vraag is nu vooral: waar? Het idee is dat de gemeente uiteindelijk de nieuwe banen beschikbaar stelt en de vereniging deze tennisbanen huurt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op een bestaand sportpark in West, sportpark Spieringhorn. “Het is een groot sportpark waar al een hockey- en drie voetbalclubs gevestigd zijn. De gemeente beschouwt dat nu als de meest logische optie. Maar om voldoende ruimte beschikbaar te hebben, zal er dan naar de indeling van het gehele complex gekeken moeten worden. In de huidige begroting staan acht tennisbanen, maar wij gaan eigenlijk uit van tien. Berekeningen leren namelijk dat als we starten met acht banen, we snel een wachtlijst hebben.”

Het sportpark is een reële optie, maar ‘Tennis in West’ kijkt naar meer mogelijkheden. Verder wil de toekomstige tennisclub de komende maanden nog meer betrokkenheid onder de lokale bevolking creëren en een start maken met het werven van leden. “Dan moet je meer kunnen bieden dan wij nu hebben. We hopen binnenkort dan ook een volwaardige website te hebben en we zitten binnenkort met een architect om alvast een mooi beeld van het nieuwe park te laten maken. En wellicht kunnen we in de winter of komend voorjaar een tweede brainstormsessie houden.”

Tennis in West moet een logisch onderdeel worden van alles wat in Amsterdam-West gaande is. Dat is de visie achter de nieuwe tennisvereniging. “Bovendien willen we dat de banen straks zo veel mogelijk bezet zijn. Vandaar ook dat we aansluiting zoeken bij alle ontwikkelingen hier. Als er straks een nieuw hotel wordt gebouwd, kunnen gasten bijvoorbeeld onder bepaalde afspraken op onze banen komen tennissen. Dergelijke connecties willen we met zoveel mogelijk doelgroepen in Amsterdam-West zoeken. Dus blijven we inzetten op betrokkenheid.”