KNLTB Vlag wapperen wind

Jeugd TV De Hulk tennist het hele jaar met Tennis Alles-in-1

Niet langer betalen voor elke clubactiviteit, maar jaarlijks één vaste bedrag voor alles wat de vereniging organiseert. Met die gedachte introduceerde TV De Hulk een all-in-1-lidmaatschap voor kinderen tot en met zeventien jaar. De jeugd kan rekenen op één tennisles per week, deelname aan de competitie, clubkleding en toegang tot alle activiteiten die de Hoornse club organiseert. En dat voor een aantrekkelijk tarief. “We willen jeugd bewegen om elke week te tennissen”, vertelt jeugdcoördinator Stefan Schoenmaker.

Het was hem een doorn in het oog dat het tenniscomplex in de winter beduidend minder bezocht werd dan in de zonnige maanden. Daar moest wat op bedacht worden, vond Schoenmaker. “We hanteerden toen twee lidmaatschappen, waarbij er vooral animo was voor het lidmaatschap om te tennissen in de zomer. Terwijl wij het als club belangrijk vinden dat onze leden, en dan vooral de jeugd, altijd komen tennissen en deelnemen aan onze clubevenementen. Zo krijgen zij meer binding met de club en blijven zij langer bij ons betrokken.”

Ouderpanel

Zo ontstond het idee voor een alles-in-1-lidmaatschap. Om een breed draagvlak te creëren voor de plannen riep TV De Hulk een ouderpanel in het leven. “Een zeer gemixte groep van ouders die binding hebben met de club. Van ouders die zelf ook spelen en meerdere kinderen hebben die tennissen bij de club, tot ouders die iets minder betrokken zijn. Zijn waren het allemaal eens met het plan om een compleet lidmaatschap in te voeren. Daarmee hoeven we de ouders ook niet steeds lastig te vallen met inschrijfgeld voor verschillende evenementen. Het is nu gewoon duidelijk.”

Verenigingsgevoel

Voor nog geen 25 euro per maand kan de jeugd sinds een jaar overal aan meedoen. Bewust werd ervoor gekozen om het tarief zo laag mogelijk te maken. “We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we dit financieel kunnen dragen. Daarmee kunnen we concurreren met bijvoorbeeld de voetbal- en hockeyclubs. Om het verenigingsgevoel nog meer aan te wakkeren krijgt de jeugd een speciale hoodie en t-shirt van de club die zij kunnen dragen tijdens thuis- en uitwedstrijden en de lessen. Wij zien dat als ook als een stukje aantrekkingskracht voor potentiële andere leden. We zijn nu op zoek naar sponsors die zich kunnen vinden in onze plannen met de jeugd en dit specifiek willen ondersteunen.”

Meer jeugd

Logischerwijs hoopt TV De Hulk dat het all-in-1-lidmaatschap gaat leiden tot een stijging van het ledenaantal. Schoenmaker: “Harde doelstellingen hebben we niet uitgesproken, maar dit initiatief draagt hoe dan ook bij aan meer leden en het behoud van onze huidige tennissers. Het lidmaatschap is één van de onderdelen om het jeugdledenaantal op te krikken. We zijn daarnaast actief met Tenniskids@School en bieden sinds dit jaar Tenniskids Blauw aan. Hoe eerder je kinderen en hun ouders kunt betrekken bij de vereniging, hoe beter.”