KNLTB Vlag wapperen wind

Modern Besturen: talentprogramma voor jonge, ambitieuze clubbestuurders

Bestuurlijke vernieuwing, nieuwe inzichten en vooral inbreng van een nieuwe generatie in het clubbestuur zijn belangrijke onderwerpen. Sportclubs die in alle opzichten mee willen met de veranderingen van deze tijd, moeten ook bestuurlijk willen vernieuwen. En als er jongeren zijn binnen de club met bestuurlijke ambities, moeten ze natuurlijk ook het maximale uit hun bestuursfunctie kunnen halen. Om dat laatste te stimuleren, bieden de KNLTB en Brug8 samen het talentprogramma ‘Modern Besturen’ aan.

In september en oktober gaat het programma in een groot aantal regio’s van start. Het programma, specifiek bedoeld voor talentvolle en ambitieuze, jonge (potentiële) clubbestuurders in ongeveer de leeftijdscategorie 20 – 35 jaar, bestrijkt twee avonden en is opgedeeld in vijf hoofdthema’s: Besturen: de basis, Trends en ontwikkelingen, Persoonlijke effectiviteit en leiderschap, Samen veranderen en De praktijk. Tijdens het traject worden de jongeren getraind in en bewust gemaakt van het effectief inzetten van hun kwaliteiten en leiderschapsvaardigheden. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij omgaan met weerstand en bij samenwerking, om aansluiting met oudere bestuurders mogelijk te maken. Deze thema’s komen op een heel praktische en interactieve manier aan de orde, mede door gebruik van praktijkvoorbeelden en rollenspellen. Deelname aan dit programma is geheel kosteloos. 

Vernieuwing, verjonging

Het is belangrijk dat verenigingen en de jongeren zelf zich realiseren dat de noodzaak tot veranderen om als club toekomstbestendig te zijn, een behoefte aan jonge, moderne bestuurders creëert. Niet alleen een nieuwe generatie topsporters, maar ook een nieuwe generatie topleiders in de sport bepaalt de koers van de Nederlandse sport in de komende decennia. Als jongeren bij de verenigingen in beweging komen, komt verandering vanzelf op gang. Het programma biedt jongeren binnen de club met bestuurlijke ideeën en ambities een platform en een duwtje in de rug om zelf aan de slag te gaan in het clubbestuur. Jonge leden die al actief zijn in een commissie of werkgroep, zouden die stap wellicht best willen zetten. Bovendien biedt Modern Besturen de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden. Want besturen kan leuk en uitdagend, maar ook best complex zijn.

Deelnemen?

Wil je deelnemen of wil je jongeren op jouw club wijzen op deze kans? Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos inschrijven voor een programma in de eigen regio!