KNLTB Vlag wapperen wind

KNLTB Jeugdranglijst en toernooien in 2019 in een nieuw jasje; dit verandert er

Het zijn voor de fanatieke jeugdtennissers de toernooien waarop zij wedstrijden spelen tegen de sterkte tegenstanders: de Jeugdranglijsttoernooien (JRT). De duels die de jeugdspelers tot en met 12, 14 en 16 jaar spelen met leeftijdsgenoten tellen mee voor de KNLTB Jeugdranglijst. Om deze toernooien nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de spelers en de ouders, heeft de KNLTB de afgelopen periode de jeugdranglijst onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een verbeterde JRT kalender en ranglijst, die ingaat per 1 januari 2019. Om tot deze gewenste situatie te komen, is een aantal aanpassingen in 2018 noodzakelijk.

Verschillende doelgroepen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe JRT kalender. Ouders, trainers en toernooiorganisaties zijn via enquêtes, heisessies en bijeenkomsten gevraagd naar hun wensen en behoeften. Deze input heeft geleid tot nieuwe ideeën en verbeteringen. Om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, gaan de aanpassingen in op 1 januari 2019.

Wat verandert er?

Waar het JRT-seizoen in de oude situatie nog liep van 1 oktober t/m 30 september, wordt deze per 1 januari 2019 gelijkgetrokken met het kalenderjaar. Dat houdt in dat het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit heeft als grootste voordeel dat de JRT beter aansluiten bij andere toernooien en wedstrijdkalenders in binnen- en buitenland. Om dit mogelijk te maken wordt het lopende seizoen eenmalig verlengd met de maanden oktober, november en december.

Spelers blijven tot en met 31 december 2018 spelen in de leeftijdscategorie waarin zij op dit moment actief zijn. Ook worden er in november 2018 (week 47-48) extra enkelspelweekends JRT* en JRT** georganiseerd. Spelers die niet deelnemen aan het  Menzis Winter Jeugd Circuit (WJC), krijgen zo alsnog de kans om een JRT te spelen. Tevens verdwijnt de bestaande deelfactor en vervalt eenmalig het maximumaantal JRT dat een speler per seizoen mag spelen.

Nieuwe situatie

De verbeteringen zijn vanaf januari 2019 van kracht. De belangrijkste wijzigingen voor de spelers zijn:

  • Er komen meer JRT-speelweken en weekenden voor alle niveaus.
  • De aansluiting van open jeugdtoernooien (OJT) naar JRT wordt verbeterd: de categorie JRT* vervalt en we hebben de intentie om op termijn finalisten van OJT punten te geven voor de jeugdranglijst.
  • Er komt een zogeheten ‘best of ranking’. Dit betekent dat de beste x aantal resultaten van de afgelopen 52 kalenderweken meetellen voor de KNLTB Jeugdranglijst en hier wordt ook een maximum aan verbonden. Hoe dit er precies uitziet wordt binnenkort bekendgemaakt.
  • De Jeugdranglijst wordt een doorlopende ranking waarin de ranglijst na het Winter Jeugd Circuit wordt omgezet naar de nieuwe systematiek. De resultaten van het jaar 2018 worden gewogen meegenomen in de ranking van 2019.
  • De speelwijze van JRT wordt aangepast, zodat iedere speler minimaal twee (en het liefst meer) wedstrijden speelt tijdens een toernooi.
  • Het Winter Jeugd Circuit (WJC) vervalt vanaf 2019. In plaats hiervan worden ‘gewone’ JRT aangeboden in deze weken. In 2018 wordt het WJC dus voor de laatste keer georganiseerd.
  • In de zomer komt ook JRT aanbod t/m 16 jaar.

 JRT blijft in ontwikkeling. Updates over de nieuwe situaties worden gecommuniceerd via de KNLTB website. Hier vind je tevens alle verdere informatie over de jeugdranglijst en de JRT’s.