KNLTB Vlag wapperen wind

Convenant moet jeugd in Deventer meer en beter laten tennissen

In Deventer trekken zeven tennisclubs gezamenlijk op om de tennissport nóg meer op de kaart te zetten. Het ‘Convenant Tennispromotie in de gemeente Deventer’ moet vooral jeugd naar de tennisbaan trekken. Hoewel de handtekeningen al sinds 2016 onder het convenant staan, is 2018 het jaar dat de plannen écht tot uitvoering gaan komen.

Onder de vlag van ‘Stichting Tennispromotie Deventer’ opereren de vereniging niet apart, maar gezamenlijk in hun weg naar een groeiend ledenaantal. Zij hanteren hierbij drie pijlers: het bevorderen van de breedtesport via scholen, prestatieve jeugdtennissers meer met elkaar laten tennissen en een uniforme wijze van communicatie. “Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat tennissers op elk sportpark zouden kunnen tennissen”, vertelt bestuurslid Bas van der Linden. “Er werd hiervoor ook wel samengewerkt, maar op detailniveau. Via steeds meer slimme verbindingen werken we nu beter met elkaar samen als het gaat om het promoten van de tennisport in onze gemeente

Dat het convenant nu pas écht van de grond komt heeft volgens Van der Linden te maken met de vele voorbereidingen. “Er komt best een hoop werk bij kijken. Je maakt gezamenlijke plannen, vraagt subsidies aan bij instanties en zorgt dat er een organisatie komt die boven de clubs staat. De gemeente was enthousiast over onze plannen en wilde graag zijn steentje bijdragen. Dat werk zit er nu op. Dit wordt het jaar waarin het schip van de kant gaat.”

Het resultaat van de inspanningen laat zich inmiddels zien. Zo werd recent een grote subsidie toegekend om kinderen aan het tennissen te krijgen en maakten negentig kinderen van verschillende verenigingen kennis met het tennisprogramma om ‘club overstijgend’ te spelen tegen tennissers van een vergelijkbaar niveau. “Ook bij het formeren van competitieteams zorgen de clubs dat ze elkaar betrekken zodat kinderen niet tussen wal en schip geraken en in het ergste geval afhaken”, vult Van der Linden aan.

Alle clubs profiteren

Uiteindelijk zullen alle deelnemende clubs profiteren van de samenwerking, weet Van der Linden. “Een gezamenlijke inspanning om de totale tennissport in de gemeente gaat iedereen ten goede komen. Het communicatieplatform, waar in de toekomst een kennisbank aan gekoppeld wordt zodat clubs van elkaar kunnen leren, helpt daarbij om één duidelijke boodschap te verkondigen. Alle neuzen staan dezelfde kant op en er worden steeds meer mensen enthousiast. Het moet de kinderen zo makkelijk mogelijk gemaakt worden om te tennissen. Wanneer er acties op touw worden gezet moeten kinderen terecht kunnen bij alle clubs, en het liefste bij die uit hun buurt. En dat plan is bij iedereen helder. Initiatieven zoals deze zijn wat mij betreft binnen elke stad of gemeente op te zetten. Door samen op te trekken bereik je meer.”